Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Stela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16620, komentáře < 7 dní: 244, komentářů celkem: 428012, adminů: 60, uživatelů: 5243  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 81 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

Akuzativ
sunainadutta
Willy
oko
rosmano

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116190287
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu
Vloženo Středa, 16. únor 2011 @ 21:00:53 CET Vložil: Olda

Zajímavosti poslal skalaa

Masivní sjednocování náboženských skupin pokračuje a svět je tak připravován na závěr zápasu mezi dobrem a zlem. 

Víkend ekumenického smíření v USA
Např. v USA se uskutečnil víkend k podpoře ekumenického smíření mezi křesťanstvím a islámem. Memorial Drive Presbyterian Church v Houstonu společně s křesťanskými společenstvi v Atlantě, Seattlu a Detroitu tak zorganizoval aktivitu, v rámci které se v lavicích modliteben objevil vedle Bible také Korán. Obsahem nedělní školy byl prorok Mohamed. Koncept tzv. Chrislamu je blízký kazatelům jako je Rick Warren nebo Robert Schuller. Celá zpráva zde

1. světový týden mezináboženské harmonizace
Za podpory OSN se začátkem února konal historicky první týden náboženské harmonizace. Smyslem této akce je koordinace a sjednocení všech náboženských skupin světa s cílem posílit ekumenické hnutí. Toto hnutí podpořila řada světových politických a náboženských činitelů. Mezi více jak 35 evropskými politiky je např. Karel Schwarzenberg. Oficiální stránky naleznete ZDE

Celé toto dění má spojitost s příchodem „univerzálního“ falešného krista a hnutí New Age. Článek na toto téma se připravuje.http://www.dobakonce.cz/?p=1340

Poznámka:
Láska k bližnýmu je nedílnou součástí živého křesťanství. Zde se však jedná o budování politicko-náboženského hnutí, které směřuje ke sjednocení lidstva proti Ježíši Kristu. Důkazem je a bude neposlušnost Jeho zákonům.
Přichází doba, kdy bude ve jménu „dobra většiny“ vynucována poslušnost lidským zákonům, které odporují zákonům Stvořitele.

Prorok Ellen G. White o tom píše před více jak 100 lety v knize
Velký spor věků
(25. Boží zákon je neměnný)

„V závěru zápasu mezi dobrem a zlem se celé křesťanstvo rozdělí na dvě skupiny – jednu budou tvořit lidé, kteří zachovávají Boží přikázání a víru v Ježíše, a druhou ti, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch. Až církev a stát spojí svou moc, aby donutily „malé i veliké, bohaté i chudé, svobodné i otroky“ (Zj 13,16), aby přijali „cejch šelmy“, Boží lid vytrvá a „cejch šelmy“ nepřijme“.

„Proroctví varuje před uctíváním šelmy a její sochy a pak říká: „Zde se ukáže vytrvalost svatých, kteří zachovávají Boží přikázání a věrnost Ježíši.“ (Zj 14,12) Protože lidé, kteří zachovávají Boží přikázání, jsou líčeni jako protiklad těch, kdo uctívají šelmu, její sochu a přijímají její cejch, vyplývá z toho, že zachovávání Božího zákona na jedné straně a jeho nerespektování na druhé straně rozliší ctitele Boha a ctitele šelmy“.

„Zvláštním poznávacím znamením šelmy, a tím také její sochy, je přestupování Božích přikázání. O malém rohu, neboli o papežství, prorok Daniel napsal: „Bude se snažit změnit doby a zákon.“ (Da 7,25) Apoštol Pavel označuje stejnou mocnost slovy „člověk hříchu“, který se bude vyvyšovat nad Boha. Jedno proroctví doplňuje druhé. Jedině tím, že změnilo Boží zákon, mohlo se papežství vyvyšovat nad Boha. Kdo bude vědomě zachovávat takto změněný zákon, bude vzdávat nejvyšší poctu moci, která změnu provedla. Poslušnost papežských zákonů bude znamením věrnosti papeži namísto věrnosti Bohu“.

„Papežství se pokusilo změnit Boží zákon. Druhé přikázání, které zakazuje uctívání obrazů a soch, ze zákona vypustilo a čtvrté přikázání pozměnilo tak, že nařizuje zachovávat první den v týdnu – neděli – místo sedmého dne, soboty. Obhájci papežství však tvrdí, že druhé přikázání vypustili proto, že je obsaženo už v prvním přikázání, a je tedy zbytečné. Snaží se všechny přesvědčit, že vykládají zákon přesně tak, jak Bůh chtěl, abychom mu rozuměli. Podle nich to přece nemůže být změna předpovězená prorokem. Prorok však mluví o úmyslné, záměrné změně: „Bude se snažit změnit doby a zákon.“ Změna čtvrtého přikázání odpovídá přesně prorocké formulaci. Takovou změnu provedla pouze římská církev. Tím se papežská moc zjevně vyvýšila nad Boha“.

„Kdykoli církev dostala světskou moc, použila ji k trestání lidí, kteří se odchýlili od jejího učení. Protestantské církve, které se řídily vzorem Říma tím, jak se spojovaly se světskými vládami, projevovaly podobnou snahu omezit svobodu svědomí“.

Co je šelmou? Zde naleznete výklad

Co říká Bible?
Bible nás jasně varuje, abychom se neúčastnili odboje vůči Bohu a radí, abychom byli věrni Božím zákonům.

Zjevení Janovo 14:9-10  Za nimi letěl třetí anděl a volal mocným hlasem: „Kdo kleká před šelmou a před její sochou, kdo přijímá její cejch na čelo či na ruku, bude pít víno Božího rozhorlení, které Bůh nalévá neředěné do číše svého hněvu; a bude mučen ohněm a sírou před svatými anděly a před Beránkem.

Zjevení Janovo 18:4  A slyšel jsem jiný hlas z nebe: „Vyjdi, lide můj, z toho města, nemějte účast na jeho hříších, aby vás nestihly jeho pohromy.

Jan 14:6  Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.


"Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu" | Přihlásit/Vytvořit účet | 17 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu (Skóre: 1)
Vložil: ivanp v Středa, 16. únor 2011 @ 21:29:14 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
...lEllen G. White je ženská a Boh nikdy neformuloval učenie skrze ženu, je to falošná prorokyňa...inak fajn článok...

1 Timoteovi 2:12  Nedovoľujem však žene vyučovať alebo panovať nad mužom, ale aby sa ticho správala.

ivanpRe: Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu (Skóre: 1)
Vložil: oko v Čtvrtek, 17. únor 2011 @ 11:41:12 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
(J 17,9-26)
Já prosím za ně; neprosím za svět, ale za ty, které jsi mi dal, neboť jsou tvoji.
A všechny mé věci jsou tvé a tvé jsou mé a jsem v nich oslaven.
už nejsem na světě, ale oni jsou na světě a já jdu k tobě. Svatý Otče, zachovej je ve svém jménu, jež jsi mi dal, aby byli jedno jako my.
Dokud jsem s nimi byl na světě, zachovával jsem je ve tvém jménu. Chránil jsem ty, které jsi mi dal, a nikdo z nich nezahynul, kromě syna zatracení, aby se naplnilo Písmo.
Teď ale jdu k tobě a toto mluvím na světě, aby v sobě měli plnost mé radosti.
Já jsem jim dal tvé slovo, a svět je nenáviděl, protože nejsou ze světa, jako já nejsem ze světa.
Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého.
Nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa.
Posvěť je svou pravdou; tvé slovo je pravda.
Jako jsi poslal na svět mne, tak jsem i já poslal na svět je.
A já posvěcuji sám sebe za ně, aby i oni byli posvěceni pravdou."
"Neprosím však jen za tyto, ale i za ty, kteří ve mne uvěří skrze jejich slovo,

aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli jedno v nás, aby svět uvěřil, že jsi mě poslal.

A já jsem jim dal slávu, kterou jsi dal mně, aby byli jedno, jako my jsme jedno.
Já v nich a ty ve mně, aby byli dokonáni v jedno a aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a že jsi je miloval, jako jsi miloval mě.
Otče, chci, aby i ti, které jsi mi dal, byli se mnou tam, kde jsem já, aby hleděli na mou slávu, kterou jsi mi dal; neboť jsi mne miloval před založením světa.
Spravedlivý Otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a i tito poznali, že jsi mě poslal.
A oznámil jsem jim tvé jméno a ještě oznámím, aby láska, kterou jsi mě miloval, byla v nich a já v nich."
Re: Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 17. únor 2011 @ 13:49:50 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Nejrůznější snahy o spojení existují odedávna a často unikají pozornosti. Ti slavní sikhové se Zlatým chrámem v Indii jsou například kombinací islámu a hinduismu a nenávist k nim je jedna z mála věcí na které se obě strany shodnou. Zrovnatak existují kombinace hinduismu a křesťanství. Myslím si že ekumenické jednotě v Kristu  se nepodobají o nic víc než eutanázie ukončení léčby která nevede k uzdravení. Svévolně zaměňovat jedno a druhé může být stejně nebezpečné. Stejně jako odsuzovat bližního na základě konspirativního článku a konspirativních frází a souvislostí. Pro evangelíky je tam nedělní škola, pro Čechy pan kníže, pro všechny OSN. Jestliže si Bůh přeje abychom byli jedno v Kristu tak je dost pravděpodobné že budou podobné snahy také falšovány, napadány i parodovány. Vy se pokud vím chcete držet ekumenické jednoty s tradičními evangelíky, za které se také víceméně považujete. Podle Kristových slov poznáme strom podle ovoce. Pokud půjdete vždycky tím směrem odkud uslyšíte modlitby a ucítíte lásku k přátelům i k nepřátelům a budete prosit Boha aby Vás vedl tak věřím tomu že půjdete správnou cestou. Stejně když se vyhnete některým směrům a místům. Pochybuji že by Vás lákala představa že byste měli například za kazatele sodomity a sodomitky. Nebo že byste měli chuť podporovat vraždění nenarozených dětí a starců a ledacos jiného. Když tohle všechno vyloučíme tak už tolik cest aby z nich bylo obtížné vybrat nezbývá. Hospodin s Vámi a ať Vám oplatí za všechno co jsem díky některým z Vás získal. Nyní i navěky.
Re: Svět je systematicky sjednocován a připravován pro finální scénu (Skóre: 1)
Vložil: Vacant v Sobota, 19. únor 2011 @ 18:50:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kritizovat je snadné ale ukázat cestu a řešení dá víc práce. Jestli se sjednocují síly zla tak by se také měly sjednocovat síly dobra. Ty vidíš kde a které církve do toho počítáš ?Stránka vygenerována za: 0.25 sekundy