Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Stela.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16620, komentáře < 7 dní: 241, komentářů celkem: 428009, adminů: 60, uživatelů: 5243  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 85 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Danny42
Ekrazit
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116189954
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Znovuzrození křtem?
Vloženo Středa, 09. únor 2011 @ 17:52:50 CET Vložil: Stepan

Katolicismus poslal Nepřihlášený

      

Jako kněz jsem opravdu věřil, že když přivedu lidi ke svátostem, přivedu je k samotnému Kristu. Ve všech farnostech, kde jsem sloužil, jsem obcházel dům od domu a povzbuzoval lidi, aby přicházeli do církve křtít děti a ve své poslední hodině volali pro kněze. Když jsem mohl lidi dostat ke svátostem, myslel jsem si, že je dostávám ke Kristu. V této kapitole se budu věnovat zejména těmto svátostem: křest, biřmování a pomazání nemocných. Křest jsem považoval za vstupní bránu k věčnému životu a také ke všem dalším svátostem. Ty, kteří procházeli obtížnými lety dospívání, jsem vyučoval, že biřmování z nich učiní silné, mladé a dokonalé křesťany. Když jsem nalezl lidi žijící v hříchu, bylo pro mě velkou útěchou, když jsem mohl takového umírajícího člověka pomazat svatými oleji, takže skutečně mohl tímto způsobem nakonec dojít ke Kristu. Předpoklad pro toto jednání jsem nosil ve své mysli. Je zapsán v Katechismu katolické církve:„Církev tvrdí, že svátosti Nové smlouvy jsou pro věřící nutné ke spáse. „Svátostná milost“ je milost Ducha svatého, která je darována Kristem a má své charakteristické vlastnosti u každé svátosti.“

Přesně tomu jsem věřil a také jsem to vyučoval. Věřil jsem, že milost Ducha svatého přichází skrze svátosti. Logicky vzato, když lidé přijímali svátosti, přijímali tedy milost Ducha svatého. V mé mysli i v myslích a srdcích lidí, byly svátosti, Ježíš Kristus a Duch svatý spojeni do jednoho svazku.

Když jsem pomazal člověka oleji, a on pak umíral a proklínal při tom Boha, struny v mém nitru rozezvučela realita. Když mladí, které jsem pečlivě připravoval na biřmování, skončili v drogách, smilstvu, krádežích a depresích, tato věrohodná fakta se mě dotýkala. Když jsem viděl, že děti, které jsem pokřtil, vyrostly a jsou stejné jako jejich hinduističtí či buddhističtí vrstevníci, pochyboval jsem, zda „svátostná milost“ je skutečně milostí Ducha svatého. Zatímco zde hovořím o těchto třech svátostech, modlím se o světlo a pravdu svatého Ducha, abyste mohli poznat to, co mi zabralo mnoho let hledání, než jsem porozuměl. Písma zobrazují slavného Ježíše Krista v Jeho díle a oběti jako objekt víry. Pro duši je nahrazení Boha rituálem ničivé. Jak je možné, že jsou tyto úkony tak přitažlivé a lidé je stále vyžadují? To právě musíme v pravdě a lásce našeho Pána analyzovat.

Znovuzrození křtem

Myšlenka, že člověk může být znovuzrozen křtem, je poměrně přitažlivá. Připustíme-li že by to byla pravda, každí rodiče by chtěli mít jistotu, že prostřednictvím této svátosti bude moci být jejich děťátko znovuzrozeno jako Boží dítě. Oficiální katolické učení o znovuzrození křtem je popsáno takto:

„Křest, brána svátostí, nevyhnutný pro spásu, skutečný nebo v touze, kterým se lidé osvobozují od hříchů, přeroďují se na Boží děti a nesmazatelným znakem připodobněni Kristu se včleňují do Církve, se platně uděluje jen křtěním pravou vodou s náležitou slovní formou.“

Během jedenadvaceti let jsem pokřtil průměrně okolo třiceti dětí za měsíc. Ujišťoval jsem matky a kmotry, že se jejich děti staly dětmi Božími. Podle „náležité slovní formy“ kněz ke konci obřadu křtu dítěte říká: „Drazí milovaní, toto dítě bylo znovuzrozeno křtem. Je nyní nazýváno dítětem Božím, a tím také je.“ Pro dospělého je to ještě přitažlivější. Nejenže mu je zaslíben nový život v Bohu, ale také je ujištěn o odpuštění všech hříchů. Slova, která to zaručují, jsou zapsána v katechismu: „Křtem se odpouštějí všechny hříchy, prvotní hřích a všechny osobní hříchy, jakož i všechny tresty za hřích.“

„Duchovní sebeodhalování“

Ve farnostech, kde jsem sloužil, byly křty nemluvňat běžné a křty dospělých vzácné. Stejně jako mnoho dalších kněží i já jsem velice nerad křtil malé děti. Pamatuji, jak to na jedné roční kněžské konferenci provádělo několik kněží tzv. „duchovní sebeodhalování“. Vylévali před sebou srdce plná smutku, s kterým vysluhovali křest dětí. Jejich největším trápením bylo vědomí, že již nikdy tu matku a dítě neuvidí. Jeden z nich naši práci nazval: „zapisování do rubriky narození, sňatků a úmrtí“ při křtu, manželství a pohřbu. „Rubrika narození“ byla nejbolestivější! Po deseti nebo dvanácti letech ve farnosti vyvstává před knězem silné podezření, že vše, co se děje, je jen pláč a slzy dětí, trochu vody na jejich hlavičce a potvrzení o křtu v matčiných rukou. Těm, kdo křtili už roky, zněla oficiální slova ohlašující křest dítěte jako puklý zvon.

„... Ve křtu dětí se zvláště ukazuje, jak milost spásy je naprosto nezasloužená. Církev a rodiče by tedy zbavovali dítě nedocenitelné milosti stát se Božím dítětem, kdyby mu neumožnili křest krátce po narození.“

Příkaz Ježíše Krista - uvěřit a být pokřtěn

V ostrém kontrastu k Vatikánským ustanovením jsou slova vzkříšeného Krista v evangeliu naprosto jasná: „Kdo uvěří a pokřtí se, bude spasen, ale kdo neuvěří, bude odsouzen.“ Víra je klíč ke spasitelné milosti, a nevíra je hlavní hřích vedoucí k odsouzení. Víra je pro spasení nezbytná a křest víru následuje, je jednoduše jejím potvrzením. Důkazem pro toto tvrzení je vynechání druhé části verše. Není zde: „kdo se nepokřtí, bude odsouzen,“ ale „kdo neuvěří, bude odsouzen.“ Víra je natolik nezbytná, že i když je člověk pokřtěn, ale nevěří, bude odsouzen. Hříšník je odsouzen pro svou hříšnou podstatu a své vlastní hříchy. Spočívá na něm Boží odsouzení. Nic kromě zachraňující víry v Ježíše Krista nemůže usmířit Boží spravedlnost. Tato víra skrze Boží milost s sebou přináší i ospravedlnění.

Vatikánem přislíbená moc svátosti jen oklamává lidi a zesměšňuje spravedlnost i milost Boží. Podle Bible víra přichází ze slyšení a slyšení skrze Boží Slovo. Ve službě apoštola Pavla vidíme žalářníka, který se v těžkém duchovním boji ptá: „Pánové, co musím udělat, abych byl spasen?“

Jasnou a přímočarou odpovědí apoštola Pavla a Silase bylo: „Věř v Pána Ježíše Krista a budeš spasen ty i dům tvůj.“ Žalářník i jeho domácí Slovo Páně nejprve slyšeli, aby mohli následně uvěřit. „A začali jemu i všem v jeho domácnosti zvěstovat slovo Boží.“ Oficiální vatikánské učení o křtu je zjevně falešnou náhražkou pravé zachraňující víry. Víra v Ježíše Krista je spasení a život. Podle slov apoštolů je křest důležitý, protože jej Pán přikázal. Je svědectvím zachraňující víry a veřejným prohlášením o dokončeném díle Krista na kříži ve vztahu ke konkrétní duši. Víra je to, co je nezbytné ke spasení, ale křest, i když je důležitý, není základem pro spasení. Pán Ježíš řekl: „kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti do života.“

pokračování: http://www.prokrestany.cz/

Svod skrze vzdělávání a půvab lékařství

Otevírám katolíkům své srdce, protože vím, že křest je návnadou, která vede k mnoha dalším katolickým obřadům. Během 21 let, kdy jsem byl farním knězem, jsem viděl mnoho mladých matek, které toužily, abych pokřtil jejich děti, jen aby je mohly dostat do katolického vzdělávacího systému. V Trinidadu to nebyli jen katolíci, kteří přicházeli křtít své děti, ale také hinduisté, buddhisté a nezřídka přinášeli své děti ke křtu i muslimové. Někteří předstírali, že jsou katolíky, jiní narovinu řekli, že chtějí potvrzení o katolickém křtu, aby jejich děti mohly jít na katolickou základní školu a později i do dalších škol. Katolický vzdělávací systém je spjat se křtem dětí, takže jsou touto cestou do katolické organizace přivedeny mnohé rodiny. Strategií Říma není jen jednoduše vylévat svátosti. Svátostné úkony fungují spíše jako slavnostní vstupní brána, která má přilákat mnoho lidí do katolického vyučovacího systému a nemocnic.

Když začal Řím jednat s protestantismem vítězícím nad katolicismem ve Spojených státech amerických, byl ustanoven plán na přilákání protestantů skrze vzdělávání, medicínu a svátosti. Římskokatolický biskup Bruté o této strategii roku 1810 napsal:

„Konverze protestantů. Je nezbytné pamatovat na tyto druhy konverze: 1. skrze přímé učení, 2. vzděláváním mezi katolíky, 3. skrze smíšená manželství, 4. skrze pobyty v nemocnicích nebo na pokraji smrti…
…Nejprve stručně podotýkám, že ve Spojených státech od Americké revoluce konvertovala velká část protestantů. Od roku 1810, kdy jsem sem přijel, … přijaly všechny naše školy - jak chlapecké, tak dívčí - velký počet protestantských studentů. Účastní se veškeré náboženské praxe ve škole a neustále slyší stále stejná nařízení. Následně jejich předsudky před tímto novým světlem ustupují. Mnozí z nich se touží stát katolíky a obdržet souhlas svých rodičů.“

Žel, tyto humanistické plány na rozhojnění moci Říma a počtu lidí uvnitř jeho systému byly poměrně úspěšné. Takovéto nebiblické intriky jsou ale zcela v protikladu ke způsobům, jakým se buduje Boží království podle učení Písem. Ježíš Kristus prohlásil: „Mé království není z tohoto světa.“ Jeho království není politickou institucí, která je ovládána světskými zákony. Je spíše duchovním režimem, řízeným pravdou. Prostředek, který Pán užívá pro rozšiřování království, je Jeho milostiplné evangelium.


Podobná témata

Katolicismus

"Znovuzrození křtem?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 54 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Znovuzrození křtem? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Středa, 09. únor 2011 @ 18:43:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Moc dobře napsáno. Výstižně, pravdivě.


Re: Znovuzrození křtem? (Skóre: 1)
Vložil: Momonka (Tinidril@seznam.cz) v Středa, 09. únor 2011 @ 19:00:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Tak to je móóóc pěkné svědectví. Kéž by takových kněží bylo víc. Chvála Bohu a Pánu Ježíši Kristu!
Re: Znovuzrození křtem? (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Středa, 09. únor 2011 @ 19:57:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kéž by těchto článků přibývalo a i od jiných řkc kněží. Díky za něj.

Katolíci čtěte raději dvakrát s přestávkou na přemýšlení.
Re: Znovuzrození křtem? (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 10. únor 2011 @ 00:02:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Hodně podobné zjištění, jako jsem kdysi ještě jako zarytý ŘK učinil také.Re: Znovuzrození křtem? (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 11. únor 2011 @ 16:03:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--- Oficiální vatikánské učení o křtu je zjevně falešnou náhražkou pravé zachraňující víry.---

Na základě toho, jak nám to zde prezentuje oko, se dá s tímto tvrzením plně souhlasit.Stránka vygenerována za: 0.35 sekundy