Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Ilja.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 18, článků celkem: 16722, komentáře < 7 dní: 707, komentářů celkem: 435307, adminů: 60, uživatelů: 5259  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 168 návštěvník(ů)
a 1 uživatel(ů) online:

Tolstoj

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
119458255
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Zlo v plánu dobrého Boha
Vloženo Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 15:38:06 CET Vložil: Stepan

Etika poslal Hujer

Existence zla v našem světě je většině lidí zřejmá a ani Bible ji nikterak nezastírá. Mnozí pak hovoří v tom smyslu, že s Bohem, v jehož plánu jsou přírodní katastrofy, války, hladomory a vůbec všemožná další zla, nechtějí mít nic společného. 


V reakci na takovou argumentaci se pak často vynořují lidé, kteří se snaží dělat Bohu advokáty. Taková lidská „obhajoba“ Boha může být ovšem velmi nebezpečná, protože na jejím konci bude pravděpodobně stát omezený bůžek lidských představ na způsob Santa Clause. A zde vyvstává vážný problém, protože Bible nám neslibuje spásu vírou v boha vymodelovaného k našemu padlému obrazu. Proto jsem přesvědčen, že zabývat se otázkami zla ve vztahu k Bohu není neužitečné hloubání, ale naprostá nutnost. Bible se otázkám vztahu Bůh a zlo vůbec nevyhýbá. Například prorok Abakuk klade otázku:
 • Tvé oči jsou čisté, nemohou se dívat na zlo a hledět na trápení. Proč tedy trpíš věrolomné, mlčíš, když svévolník pohlcuje spravedlivějšího? (Ab 1,13)
Dává však Bible na podobné otázky odpověď, která by byla logická a v souladu s pozorovanou zkušeností? Bible nás učí, že Bůh je současně všemohoucí, vševědoucí a dobrý. Navíc učí, že zlo není jen nějaká iluze, ale že skutečně existuje. Snad většina lidí pak, ať už více či méně vědomě, vychází z následujících předpokladů:
 1. Dobrý Bůh chce zabránit výskytu zla.
 2. Všemohoucí Bůh je schopen zabránit výskytu zla.
 3. Zlo existuje.
A z těchto předpokladů pak, opět více či méně vědomě, dochází k závěru, že Bůh buď není dobrý, nebo není všemohoucí. Obvykle to chodí tak, že lidé, kteří se nehlásí ke křesťanství, tvrdí že, Bůh není dobrý, zatímco lidé hlásící se ke křesťanství často obětují Boží všemohoucnost, i když to obvykle otevřeně nepřiznají. Jaké je ale jiné řešení vyplývající z výše uvedených tří bodů? Žádné jiné není, protože vyjdeme-li z oněch tří předpokladů, tak opravdu musíme nutně dospět k závěru, že Bůh není buď dobrý, nebo všemohoucí. Obě řešení by ovšem byla v rozporu s Biblí – a na biblické výpovědi stojí křesťanská víra. Stojí snad křesťanství na vnitřně rozporném základě? Nikoliv – to jen jsme přehlédli závažnou chybu v jednom z výchozích předpokladů. Druhý a třetí předpoklad jsou v pořádku; všemohoucí Bůh je schopen zabránit existenci zla a přitom zlo nepochybně existuje. Chyba se ovšem skrývá hned v prvním předpokladu. To, že je Bůh dobrý, totiž vůbec neznamená, že by v Jeho plánu nemohlo být i zlo. A Bible to také nikde netvrdí. Ba právě naopak je psáno:
 • Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci. (Iz 45,7)
 • On je ten, v němž se nám od Boha, jenž všechno působí rozhodnutím své vůle, dostalo podílu na předem daném poslání. (Ef 1,11)
Není to tedy tak, jak si dnes mnozí myslí, že by dobré věci působil Bůh a, nějak Jemu za zády, zlé věci působil satan; to bychom vyznávali jakýsi biteismus. Zlo se sice děje skrze padlá stvoření (satana, démony, lidi), ale ti všichni jsou pod dokonalou Boží kontrolou:
 • Záměry národů Hospodin maří, lidem úmysly hatí. (Ž 33,10)
Kdy lidem úmysly hatí? Kdykoliv se k tomu rozhodne – a tak má vše a vždy pod kontrolou. Ani ti nejkrutější a nejmocnější vládci se nevymykají Boží kontrole. Právě naopak – aniž by to tušili, tak plní Boží plán:
 • Farao je spatří a potěší se vším tím hlučícím davem. Jsou skoleni mečem, farao i celé jeho vojsko, je výrok Panovníka Hospodina; šířil jsem jím svůj děs v zemi živých. Uložen je farao i všechen jeho hlučící dav mezi neobřezance ke skoleným mečem, je výrok Panovníka Hospodina. (Ez 32,31–32)
Proč nám ale často činí problémy přijmout, že v plánu dobrého Boha je zlo? Mám za to, že problém zde tkví, alespoň částečně, ve skrytém pantheismu. Máme tendenci z charakteru stvoření usuzovat na charakter Stvořitele. A zde je kámen úrazu. Bible nás sice učí, že Bůh všechno působí rozhodnutím své vůle, ale to neznamená, že by byl součástí svého stvoření. Naopak Bůh má od stvoření zřetelný odstup, jak ukazuje již biblická kniha Genesis. Podobně jako když geniální dramatik, třeba Shakespeare, napíše tragédii, kde se to jen hemží vrahy a dalšími lidmi pochybných charakterů, nelze z toho usuzovat, že by snad sám Shakespeare byl vrah (a to vzhledem k tomu, že i dramatik je jen člověk, takové přirovnání pokulhává). Může být tedy v plánu Boha, který je dokonale dobrý ve svém charakteru, zlo? Pokud nejsme pantheisté (a to bychom se stěží mohli nazývat křesťany), jsme nuceni odpovědět ANO. Proč by v Božím plánu nemohlo být i stvoření, které má opačný charakter než sám Bůh?Na tomto místě si připomeňme, že Bůh stvořil vesmír ex nihilo (z ničeho) a v celých dějinách se ani jediný detail nemůže odehrát jinak než jak vševědoucí a všemohoucí Bůh ve svém plánu určil. Bůh ve svém rozhodování před stvořením světa nijak nezávisel na svém stvoření, protože to ještě ani neexistovalo. Existoval jen sám Bůh a Jeho plán tedy není určen ničím ani nikým kromě Boha samotného. Někdo snad položí otázku: „Proč je ale v plánu dobrého Boha zlo? Co tím Bůh sledoval?“ Zde je třeba postupovat obezřetně a vzít v úvahu, že na všechny naše otázky nemusíme nutně dostat odpověď. Přesto bych si možná dovolil navrhnout alespoň matné vysvětlení s vědomím, že vše může být dost dobře jinak. Kdybychom psali bílou křídou na bílou tabuli, kdo by to viděl? Naopak nápis bílou křídou krásně vynikne na černé tabuli. I krásu hvězd můžeme nejlépe ocenit na temném pozadí oblohy za bezměsíčné noci. Podobně zlo představuje kontrast k dobrému Bohu. Kdyby nikdy neexistovalo zlo, jak by se mohl zjevit Boží hněv vůči zlému? Kdyby nebyl i Adamův pád v Božím plánu, jak by se projevila Boží láska a jak by se Bůh oslavil v příchodu Pána Ježíše Krista a záchraně vyvolených? Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) místo Krista – a tak by Adamova poslušnost vedla paradoxně k oslavování člověka na místo Boha – tedy k modlářství.Je ovšem třeba připomenout, že ačkoliv je zlo v plánu dobrého Boha, tak Bůh sám zlo přímo nepůsobí. Zlo existuje z Božího rozhodnutí a děje se přesně podle Božího plánu, ale je realizováno skrze druhotné příčiny, např. skrze působení satana nebo lidí. Ač to může znít absurdně, tak ačkoliv je zlo v Božím plánu, tak se Bohu nelíbí a vyvolává Boží hněv. Skutečnost, že zlo je Božím plánu rovněž nezbavuje pachatele zla odpovědnosti před Bohem. Z Bible vyplývá, že přestože faraon, Jidáš, Asýrie, nebo třeba i satan jen naplňují Boží plán, nemohou to použít jako výmluvu. Pachatele zla může čekat Boží spravedlnost nebo naopak Boží milost v Ježíši Kristu, ale rozhodně Bůh neříká, že by za své činy nenesli odpovědnost, protože to všechno bylo stejně v Jeho plánu. Ať se nám to líbí nebo ne, tak člověk je Bohu odpovědný jednoduše proto, že ho Bůh k odpovědnosti volá. Nevolá ho k odpovědnosti za Boží skrytou* (dekretivní) vůli (Boží plán, který člověk nezná a kterému se ani nelze vzepřít), ale za neuposlechnutí zjevených Božích příkazů (Boží vůle zjevené/preceptivní). Na rozdíl mezi Boží vůlí skrytou a zjevenou naráží např.:
 • Skryté věci patří Hospodinu, našemu Bohu, zjevné však patří navěky nám a našim synům, abychom dodržovali všechna slova tohoto zákona. (Dt 29,28) 
Závěrem můžeme tedy konstatovat, že:
 • Zlo je v plánu dobrého všemohoucího Boha.
 • Existence zla není v rozporu ani s Boží všemohoucností ani s Božím dokonale dobrým charakterem.
 • Skutečnost, že zlo je v Božím plánu, nezbavuje pachatele zla odpovědnosti.
Měli bychom se tedy důrazně vyvarovat hlásání omezeného bůžka namísto pravého Všemohoucího Boha Bible. Vždyť i samo Písmo naznačuje, že Bohu se taková lidská „obhajoba“ nelíbí:
 • Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? (Am 3,6)
Já to opsal tady  http://zod.reformace.cz/zlo-v-planu-dobreho-boha-cislo-103 ale líbilo se mi to tak jsem to poslal i vám. Jestli to tady už bylo, tak ať to organizátoři nezveřejňuji. Dík. Hujer.

Podobná témata

Etika

"Zlo v plánu dobrého Boha" | Přihlásit/Vytvořit účet | 35 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: JMK v Čtvrtek, 03. únor 2011 @ 19:53:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Toto vysvětlení mě ne zcela uspokojilo a sám bych ho formuloval jinak - i když v zásadě podobně.

Vysvětlení zamlčuje vztah, zamlčuje individualitu a stvoření k Božímu obrazu, které jsou pro pochopení zla podstatné. V podstatě se skřípáním funguje, ale v jakémsi virtuálním světě Boží divadelní hry - ve které jsou meče z hliníku a každý umírá jen jako.

Skutečnost je taková, že tu ale stojíme před problémem

Myslím si, že se NIKOMU nepodaří formulovat problém ZLA, pokud zavrhuje osobní vůli. Pokud je člověk jen hercem, který odříkává svůj part, aby nakonec místo výplady vyfasoval doživotí, pak by zřejmě opravdu platilo, že Bůh je zlý.

Ale bohužel ani na tom, zda lidé jsou a jsou to se svou vůlí oni, na tom se tu neshodneme. A tak své vysvětlení ani nepředkládám, protože tuším, s jakou by pochodilo. :-(Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Fera v Pátek, 04. únor 2011 @ 06:33:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hujer, díky za článek.
Kdybychom nepoznali zlo, nerozlišovali bychom ani kdo je satan a kdo Bůh.Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pátek, 04. únor 2011 @ 13:11:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Rád bych upozornil ještě na jednu paradoxní skutečnost.  Ten kdo tvrdí (a klidně tomu i sám může věřit) že nemůže přijmout Boha s odpuštěním proto že mu připadá zlý a omezující obvykle nemá problém přijmout jakkoliv arogantního a zlého člověka a nechat se otevřeně a krutě zotročit. Zatímco slušným a hodným pohrdá a považuje ho za hlupáka a zbabělce.  Nebo se sám pyšně staví do role samozvaného soudce a agresivního dobrodince který by chtěl ze své pozice zachránit a napravit svět. Což je cesta která vede dříve nebo později k tomu že se z nás stane paranoidní a krvelačná stvůra pokud najdeme někoho kdo je nás ochotný poslouchat a neumřeme včas.

Ten kdo odmítá Boha pod výše uvedenou záminkou často dá ve volbách hlas tomu koho považuje za nejagresivnějšího ničemu a myslí si že zničí každého jen jeho ne. Nebo to ví že mu uškodí a volí ho navzdory jiným, popřípadě k volbám vůbec nejde, pokud inklinuje k té druhé variantě. Tomuhle pokušení je vystaven každý člověk, aby dal přednost zloději a podvodníkovi ve funkci soudce nebo krále před živoucím Bohem a radši si nechal vzít syna, pole nebo ženu než aby vzal svůj kříž a následoval Krista, nebo se choval alespoň trochu slušně. Abychom smilnili s nějakým falešným bohem který nás nebude soudit a vymáhat zpátky to co nám bylo dáno a to co mu poprávu patří.

Někdy je v tom i obyčejná lidská závist, tak jako kdybychom žili na ulici a nikdo nás nechtěl a nenáviděli kvůli tomu ty kteří mají rodiče a domov. Před Kristovým jménem se musí ohnout a pokleknout každé koleno na nebi, na zemi i v podsvětí. Démoni prý nemají problém s Boží mocí, velikostí a spravedlností. Čemu prý ale vůbec nerozumí jsou věci jako milosrdenství, láska, radost, pokoj nebo smysl pro humor.

Jestliže někdo říká že nemůže Boha přijmout protože dopouští zlo tak se ho můžeme pro zamyšlení zeptat  koho a proč volí a jak by si představoval ideálního vladaře.
Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 04. únor 2011 @ 14:33:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

Článek je zajímavý, a užitečný, ale:

"Na tomto místě si připomeňme, že Bůh stvořil vesmír ex nihilo (z ničeho)..."


Ex nihilo nihil fit!

:-)Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: chani v Neděle, 06. únor 2011 @ 17:12:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Keď poviem, že to čo som urobil ja, Boh nikdy nemôže urobiť, nie je to rúhanie, je to na moju hanbu. Mám na mysli vedomé klamanie. Obmedzení, ktoré má Boh je veľa, o mnohých sa môžeme len domnievať. Napríklad keby sme sa niekoho opýtali, či môže na stôl Boh nakresliť trojuholník, ktorý ma súčet stupňov väčší ako 180 stupňov, mnohí by povedali, áno, veď je všemohúci. Všemohúcnosť neznamená urobiť hocičo nezmyselné, alebo nemožné. Keď sa ma niekto opýta, či môže Boh predpovedať aké číslá budú vylosované v športke, bez toho aby vstupoval do systému, tak poviem, že neviem. Možno svet stvoril tak, že sa zámerne obmedzil a preto je to z princípu nemožné. Vyplýva to z dôvodu tvorenia. Dôvod je láska a tá je spätá s plnohodnotnou slobodnou vôľou ako spojené nádoby. V Biblii je veľa ukážok ako aktívne Boh vstupoval do diania, vyplýva to napr. s Pr 21,1 – u Boha je srdce kráľa ako potôčky vody, nakloní ich kam chce. Ktoré proroctvá sa splnili preto, že boli len predpovedané a ktoré preto, že udalosti boli dodatočne doladené, neviem. Keď budem vlastniť dom a prenajmem ho a budem chcieť vedieť, čo sa deje v každej miestonosti, môžem všade namontovať malé kamery, aj do tých intýmnych miestností. Nejako sa to dá technicky vyriešiť. Ale pretože chcem rešpektovať dôstojnosť ľudí, tak kamery na WC a v kúpelni nechám vypnuté. Alebo ich tam nedám. Obmedzím sa pretože mám rád ľudí, ktorí tam bývajú. Dokonca ich nemusím zapínať nikde, stačí keď budem s nimi pravidlelne komunikovať. Je veľa toho, čo by mohol Boh robiť, ale len máločo z toho má zmysel. V Malachiášovi 3,16 sa píše, že nás pozoruje a na základe toho sa píše pred ním kniha. Nie je to zbytočné, keby o nás všetko dopredu vedel? Boh je všemohúci, ale jeho všemohúcnosť nie je samoúčelná, je efektívne využívaná v službách lásky.Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Úterý, 08. únor 2011 @ 14:25:05 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ano Bůh stvořil vše, tmu i světlo a oddělil světlo od tmy,protože viděl že světlo je dobré. Tma je tvořena (dopouštěna) vždy tam ,kde přestává svítit světlo,což chvála Bohu platí i naopak. Jan 1,5  To světlo ve tmě svítí a tma je nepohltila. 

   

 Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Středa, 09. únor 2011 @ 08:40:03 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
---Kdyby nebyl i Adamův pád v Božím plánu, jak by se projevila Boží láska a jak by se Bůh oslavil v příchodu Pána Ježíše Krista a záchraně vyvolených? Slávu by sklidil Adam (který by odolal pokušení) místo Krista – a tak by Adamova poslušnost vedla paradoxně k oslavování člověka na místo Boha – tedy k modlářství.---

Můj osobní názor je ten,že k oslavování člověka - tedy k modlářství- by to nevedlo.

Proč? Protože by přece člověk odolal tomu pokušení,jak sám píšeš :-)  Re: Zlo v plánu dobrého Boha (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Středa, 09. únor 2011 @ 09:17:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oč více si vážíme dobra, když poznáme zlo. Bez zla by nebylo dobro. Bez dobra by nebylo zlo.Oboje slouží k jednomu cíli- k oslavě Boží, k jemu vyvýšení.Bůh koná zlo proto, aby se vyvýšil.
Ke zlu si  Pán Ježíš používá  různé bezbožníky, nejvíce ovšem satana. Satan nevědomě koná Boží dílo, Boží cíl, vůli a nevědomě Jej navýsost oslavuje, vyvyšuje. Bůh ovšem zlo rozhodně nědělá rád, zlo je prostě nutné.
Zlo je absence dobra, dobro je absence zla.Stránka vygenerována za: 0.27 sekundy