Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jeroným.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 3, článků celkem: 16516, komentáře < 7 dní: 374, komentářů celkem: 420802, adminů: 60, uživatelů: 5217  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 329 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Mikim
Frantisek100
oko

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
114873608
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: Věčný život a věčná spása
Vloženo Čtvrtek, 30. září 2010 @ 21:38:45 CEST Vložil: Stepan

Katolicismus poslal oko

Kdy začíná věčný život a kdy věčná spása?


Rád bych zde nějakým způsobem shrnul více než dva roky přetrvávající naše rozpory ohledně jistoty spasení a otázku věčného života.

Na úvod zdůrazním jedno pravidlo:
Nejde účelově vytrhávat věty z Písma, pokud takto vytržená věta dostane význam, který odporuje jinému místu Písma.


Lidská duše je duch,
Je to naše vnitřní já, je to podstata osobnosti člověka, je nesmrtelná, čeká ji (spolu s tělem) buď věčné spasení, nebo věčné zavržení (Mt 10,28; Fp 2,12; Žd 10,39; Jk 1,21;Jk 5,20 ). 
Nikde v Písmu není ani zmínka o spasení lidského ducha, jehož úlohu někteří z vás z neznalosti zaměňují s lidskou duší.
Máme tedy činit Boží vůli z celé duše (Ef 6,6) a cílem naší víry je spasení duše (1 Pt 1,9).


Co je to věčný život, o kterém mluví Písmo?
Věčný život je stav společenství člověka s Bohem.
Křtem dostáváme od církve víru a nový život v Kristu.
V římském rituálu se ten, kdo křtí, ptá katechumena: „Co žádáš od Boží církve?“ Odpověď zní: „Víru.“ „Co ti dá víra?“ „Věčný život.“

Věčným životem se tento stav může nazývat proto, protože už teď je i náš život, toto naše společenství v Bohu, součástí budoucího života po naší smrti
(zatím však ještě ve skrytosti, po smrti už bude naše bytí v Bohu trvalé a nezpochybnitelné).
Ovšem jako všechno v životě současném, i tento "věčný život" je zatím ohrožován - tedy může, ale ještě taky nemusí trvat věčně. Pokud člověk upadne do duchovní smrti, do smrtelného hříchu, ztrácí stav věčného života, ztrácí společenství s Bohem.
(1 Jan 3,14-15)
(„Kdo nemiluje, zůstává ve smrti. Každý, kdo nenávidí svého bratra, je vrah — a víte, že žádný vrah nemá v sobě trvalý a věčný život“ ).


I tento stav věčného života v bytí pozemském (společenství s Bohem) pro nás tedy zatím zůstává v jen naději,
že se po naší smrti těla stane stavem trvalým, když vytrváme v dobrém (2 Tim 2,12), jak nám slíbil Kristus (Mt 24,13).

Všichni křesťané včetně apoštola Pavla žijí v této naději:
(Tit 1,1-2)
Pavel, Boží služebník a apoštol Ježíše Krista, podle víry Božích vyvolených a poznání pravdy, jež vede ke zbožnosti,

v naději věčného života, který před věčnými časy zaslíbil Bůh, který nikdy nelže.(Žd 6,17-20)
Bůh tedy chtěl dědicům zaslíbení ukázat nezvratnost své vůle ještě přesvědčivěji, a tak je potvrdil přísahou,
abychom díky těm dvěma nezvratným věcem (v nichž je nemožné, aby Bůh lhal) měli pevné potěšení my, kdo jsme se utekli k uchopení předkládané naděje.
Tuto naději máme jako kotvu duše, bezpečnou a pevnou a vcházející až dovnitř za oponu,
kam za nás vstoupil náš předchůdce Ježíš, jenž se na věky stal nejvyšším knězem podle Melchisedechova řádu.


Ježíš se tak stal ručitelem lepší smlouvy zavedením lepší naděje, skrze niž se přibližujeme Bohu (Žd 7,19). Naše víra a naděje tedy směřuje k Bohu(1 Pt 1,21).

(1 Tes 5,8)
My, kdo patříme dni, však buďme střízliví a oblečení pancířem víry a lásky a přilbou naděje spasení.
Písmo nás varuje, že žádný z žijících lidí ještě není spasen.


(1 j 3,2-3)
Milovaní, teď jsme Boží děti, ale ještě se neukázalo, co budeme. Víme však, že až se ukáže, budeme podobní jemu, neboť ho uvidíme tak, jak je.
A každý, kdo v něm má tuto naději, očišťuje se, jako je čistý on.


Kdo má jistotu, nepotřeboval by přece už žádnou naději! Byla by zbytečná.

(Ř 15,13)
Ať vás tedy Bůh naděje naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, abyste se rozhojňovali v naději skrze moc Ducha Svatého.Jen na dvou místech v Písmu se mluví o naší spáse v minulém čase - ovšem hned v návaznosti na naději věčného života - tedy nikoli na jistotu.
Na všech místech ostatních se mluví o naší spáse, která teprve má přijít a kterou vyhlížíme s nadějí i radostnou jistotou v toho, kdo ji přislíbil.
Křtem dostáváme "prvotiny Ducha"(Ř 8,23), čili počáteční spásu, spočívající v posvěcující milosti, v synovství Božím, v právu na věčnou blaženost. Ač máme tyto dary, právě proto toužíme po doplnění, po synovství dokonalém, po životě blaženém nejen duše, ale i těla.
Že dokonalé synovství, čili plnou spásu dosud očekáváme, ukazuje z toho, že dosud nejsme spaseni co do věci, čili co do skutečného požívání blaha věčného, nýbrž jen co do naděje. K pojmu naděje pak patří, aby se vztahovala na věci budoucí - neboť jestliže někdo již vidí a užívá této věci, o níž choval naději, nemá už naději o této věci, nýbrž je jejím držitelem.

(Ř 8,24-25)
Byli jsme totiž spaseni nadějí. Avšak naděje, která je zjevná, není naděje. (Vždyť proč by někdo doufal v to, co vidí?)
Doufáme-li však v to, co nevidíme, pak to vytrvale očekáváme.


(Tit 3,4-7)
Když se však ukázala dobrota a lidumilnost našeho Spasitele Boha,
spasil nás - ne na základě skutků spravedlnosti, které jsme my vykonali, ale podle svého milosrdenství - skrze koupel znovuzrození a obnovení Ducha Svatého,
kterého na nás vylil v hojnosti skrze našeho Spasitele Ježíše Krista,
abychom se, ospravedlněni jeho milostí, stali dědici v naději věčného života.Pavel zde nemá na mysli naši konečnou věčnou spásu, ale spasení ve smyslu záchrany skrze koupel znovuzrození, skrze křest,
kdy jsme byli uvedeni do stavu milosti, do stavu společenství s Bohem.
Od tohoto okamžiku jsme Božími dětmi - zachráněnými.
Máme dar věčného života. Zda dočasně, nebo trvale - záleží na našem dalším životě, na našich rozhodnutích, na našem životě s Bohem, nebo bez Boha. Je sice pravda, že už jsme vykoupeni, ale některé dary, které nám vykoupení přineslo (např. oslavení těla) dostaneme až na věčnosti. Zatím jen doufáme, že jich skutečně dosáhneme. A to je zase důkaz, že nemáme všechny účinky přijetí za syny. Modlíme se, aby naše spása byla dovršena.

(Ž 6,11-12)
Toužíme pak, aby každý z vás až do konce projevoval tutéž píli vzhledem k plné jistotě naděje,
abyste nebyli líní, ale následovali příklad těch, kdo se skrze víru a trpělivost stali dědici zaslíbení.

Povšimněme si jedné věci: zaslíbení znamená přece  budoucnost, cosi, co se teprve stane, nikoli přítomnost. Zatím je to jen slib - ovšem ten, kdo ho dal, je natolik spolehlivý, že v něm máme jistotu naděje.Písmo dále učí, že Pán nás spasí (a říká to naprosto jasně) teprve až po naší smrti, až po našem soudu, když budeme ospravedlněni.
(Žd 9,27-28)
A jako je lidem uloženo jednou zemřít, a potom přijde soud,
tak byl i Kristus jednou obětován, aby vzal na sebe hříchy mnohých, a těm, kdo ho očekávají, se podruhé ukáže bez hříchu, aby je spasil.


Pokud někdo tvrdí, že už je spasený, mýlí se.
Jak by mohl Kristus spasit už spaseného? Vždyť je to proti zdravému rozumu!
Pokud někdo tvrdí, že jeho soud už proběhl a že on na soud nepůjde, mýlí se.
Každý z nás bude na věčnosti po své smrti sám za sebe skládat účet Bohu (Ř 14,12).


Písmo nás učí, že můžeme přijat milost, smíření, učení evangelia - ale nikde v Písmu nenajdeme, že můžeme přijat spasení skrze Ježíše Krista už nyní, v tomto životě.
To je náhodička, co?

Přesto je to pro mnohé z vás kouzelné zaklínadlo: "Je třeba přijat spasení skrze Ježíše Krista".


Tedy kde se o něčem takovém v Písmu hovoří konkrétně?  Nikde!

My jsme schopni přijmout učení evangelia o vykoupení světa, přihlásit se svými životy k následování Krista, mít v tomto životě společenství s Bohem, ale věčnou spásu Bůh udílí skutečně až po naší smrti.


Řečeno obrazně:
Kráčím v životě ruku v ruce se svým nebeským Otcem. On mě vede po bezpečných cestách (i když bývají úzké a strmé, jistota opory je v jeho ruce). Když se pustím Otcovy ruky a jako nezbedné dítě se k němu otočím zády, mohu spadnout do jámy (hříchu ke smrti).

Zastánci "už přijatého spasení" teď řeknou: Bůh mě v té jámě nenechá, je to jeho část smlouvy, že mě odtud vytáhne.
A to je polopravda - nejhorší forma lži.

Všichni mluvíte o krevní smlouvě, která vám toto zaručuje,
ale nikdo z vás nebyl schopen za celé dva roky zde plné znění takové smlouvy uveřejnit.
Protože by nastalo rozčarování. Žádný takový bod smlouvy totiž v Písmu nemá oporu. Existuje jen ve fantazii některých pomýlených lidí.

Když člověk spadne do jámy smrtelného hříchu, Bůh ho násilím nebude tahat ven za vlasy!
Když však člověk zavolá o pomoc, Bůh mu podá pomocnou ruku - ale člověk se jí musí také uchopit.

V praxi to znamená, že svého hříchu lituje alespoň lítostí nedokonalou (že si natloukl), nebo lépe dokonalou (že hříchem zarmoutil Otce) a že tento hřích vyzná církvi. Bůh mu hřích odpustí a člověk může zase kráčet životem s Bohem v milosti posvěcující.
Ale následky hříchu už stejně mohou i tak přetrvávat (vykonané zlo mívá následky). Když sis pádem zlomil nohu a špatně srostla, budeš kulhat. Nebo budeš kulhat jen nějaký čas, než se to zahojí.

Bez lítosti není ani odpuštění hříchů,
tedy žádné vytáhnutí z jámy (člověk neuchopil nabízenou ruku). To není Boží část smlouvy, ale právě ta lidská. To právě člověk musí adekvátně na Boží milost zareagovat lítostí nd hříchy, pokáním.

Uvěřit, že Kristus i za mě zemřel a vykoupil mě k věčnému životu není samo o sobě ještě věčnou spásou, je jen začátkem, přijetím ovoce Kristova vykoupení. Až když prožijeme své životy, pak přijde konečné zúčtování, pak nakonec může přijít i spasení našeho těla i naší duše.


Na závěr mám jednu malou prosbu.
Musel jsem pro přehlednost uvést mnoho odkazů na Písmo. Prosím, vyhledejte si je sami, ať se o pravdě každý sám přesvědčí přímo u zdroje.
A pokud by mě snad zase někdo chtěl nazvat lhářem, tak bych taky prosil uvést naprosto konkrétně v čem a odkazy na opak v Písmu.Podobná témata

Katolicismus

"Věčný život a věčná spása" | Přihlásit/Vytvořit účet | 196 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: Cizinec (info@cizinec.com) v Čtvrtek, 30. září 2010 @ 22:41:38 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://www.cizinec.com/
  Ughh, takovejch písmenek. Víc než kolikrát napíšu já. Dobrý výkon. Děkuju, že jsi vaši situaci tak hezky a kvalitně popsal.

  Je škoda, že nemáte všechny účinky přijetí za syny, ale zase je dobře, že o tom máte důkaz. Pokud máte důkaz, že jste ještě nebyli přijati za syny, mohou vás některá místa o tom, kdy Ježíš ukazuje Boha jako otce, oslovit.


  Napíšu ti taky něco o nás. Aby mi to nedalo tolik práce, bude to přes copy&paste.Komu se zjevila Hospodinova paže? Vyrostl před ním jako proutek, jako kořínek ze země vyprahlé. Nebyl nápadný ani honosný, abychom na něj hleděli, nebylo na něm vidět nic, proč bychom po něm toužili. Opovržený a opuštěný lidmi, muž utrpení a znalý bolestí, jako ten, před kterým tvář si zakrývají, opovržený – proč bychom si ho všímali?

Bolesti, jež nesl, však byly naše, naše utrpení vzal na sebe! My jsme se ale domnívali, že je od Boha trestán, bit a pokořen. On však byl proboden naším proviněním, našimi vinami trýzněn byl; pro naše blaho snášel potrestání – byli jsme uzdraveni jeho ranami! My všichni jsme jako ovce zabloudili, každý se na svou cestu obrátil, Hospodin ale uvalil na něj provinění nás všech.

....

Je to pro mě stejné jako za Noemových dnů, kdy jsem přísahal, že už na zem neuvedu Noemovu potopu. Právě tak nyní přísahám, že už se na tebe nerozhněvám, že už tě nebudu přísně hubovat. I kdyby hory někam odešly, i kdyby se chvěly pahorky, má láska od tebe nikdy neodejde, smlouva mého pokoje se nezachvěje, praví Hospodin, jenž s tebou soucítí.
...

A toto bude má smlouva s nimi, praví Hospodin: Můj Duch, který je na tobě, a má slova, jež jsem vložil do tvých úst, se nevzdálí od tvých úst ani od úst tvých potomků ani od úst potomků tvých potomků, praví Hospodin, od nynějška až navěky.
...

Já Hospodin totiž právo miluji a nenávidím okrádání a příkoří; proto je odměním ve své věrnosti a uzavřu s nimi smlouvu navěky. Jejich símě bude známé mezi pohany (Čechy, moraváky, poláky, němci, ...) a jejich potomci mezi národy: Všichni, kdo je uvidí, tehdy uznají, že jsou símě, kterému žehná Hospodin. V Hospodinu se šťastně raduji, má duše mého Boha velebí, neboť mě oblékl rouchem spásy a pláštěm spravedlnosti mě zahalil jako ženicha s věncem ozdobným, jako nevěstu okrášlenou šperky.
...


Dostal jsem slovo Hospodinovo: „Synu člověčí, když dům Izraele ještě žil ve vlastní zemi, svými způsoby a skutky ji poskvrnil. Jejich způsoby byly v mých očích nečisté jako ženské krvácení. ... Proto řekni domu Izraele – Tak praví Panovník Hospodin: Nedělám to kvůli vám, dome Izraele, ale kvůli svému svatému jménu, které jste znesvětili mezi národy, kamkoli jste přišli. Posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi národy, jméno, které jste mezi nimi znesvětili.

Pokropím vás čistou vodou a budete čistí. Ode vší vaší nečistoty a ode všech vašich hnusných model vás očistím. Dám vám nové
srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Vezmu vám z těla srdce z kamene a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého Ducha a způsobím, abyste se řídili mými pravidly, dodržovali mé zákony a jednali podle nich.

....

Nuže, toto je smlouva, kterou po těch dnech uzavřu s domem Izraele, praví Hospodin: Svůj zákon vložím do jejich nitra a napíšu jim ho na srdce. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem. Už se nebudou navzájem poučovat a jedni druhé nabádat: ‚Poznejte Hospodina!‘ Všichni mě totiž budou znát, od nejmenších až po největší z nich, praví Hospodin. Odpustím jim jejich viny a už nikdy nevzpomenu na jejich hřích.“

Tak praví Hospodin, jenž nechává slunce ozařovat den a měsíc s hvězdami za světlo noci určuje, jenž vzdouvá moře, až jeho vlny řvou, a jehož jméno je Hospodin zástupů: „Přestanou-li u mne platit tyto zákony, praví Hospodin, pak také símě Izraele přestane
být u mne navždy národem.“

Tak praví Hospodin: „Bude-li změřeno nebe nahoře a prozkoumány základy země v hlubině, pak také zavrhnu všechno símě Izraele za všechno, co provedli, praví Hospodin.“  No, vypadá to, že to není daleko. Už se dělají ponorky a kosmické lodě, rusové už se provrtali do pekla, za chvilku to lidi dole a nahoře všechno změří a pánbůh svojí věčnou smlouvu zruší a stane se z ní dočasná tak jako s pobytem sovětských vojsk na našem uzemí.

  A nebo taky ne.Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: Mikael v Pátek, 01. říjen 2010 @ 10:59:35 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu) http://pistis.webnode.cz

To je přímo neuvěřitelné, co si vy papeženci osobujete:

Křtem dostáváme od církve víru a nový život v Kristu.
V římském rituálu se ten, kdo křtí, ptá katechumena: „Co žádáš od Boží církve?“ Odpověď zní: „Víru.“ „Co ti dá víra?“ „Věčný život.“


Vy že dáváte lidem víru? :-o

Můžete ji tak maximálně zrprostředkovávat, tím, že povedete lidi k Tomu, kdo opravdu dává...


Proto i my, majíce kolem sebe tak veliký oblak svědků, odložme veškerou zátěž a hřích snadno nás ovíjejícínebo: obstupující a s vytrvalostí běžme závod, který je před námi, hledíce k původci a dokonavateli víry Ježíši, který pro radost, která byla před ním, podstoupil kříž, pohrdnuv hanbou, a sedí po pravici Božího trůnu. (Hebreům 12)
Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pátek, 01. říjen 2010 @ 16:08:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
V římském rituálu se ten, kdo křtí, ptá katechumena: „Co žádáš od Boží církve?“ Odpověď zní: „Víru.“ „Co ti dá víra?“ „Věčný život.“
Já bych ten rituál trochu pozměnil, a to tím, že bych předepsané formule očísloval. Takže křtitel byse zeptal:"1", Dostal by odpověď:"2" Analogicky "3", "4"....a hned by ten rituál vypadal moderněji.

Ne, vážně, já bych od církve rozhodně víru neočekával. Spíš bych tam očekával víru ztratit, ale ani o tom jsem nechtěl mluvit.
Chtěl jsem mluvit o věčnosti bytí. Kdesi píšeš o ztrátě života. Možná jsem tě pochopil špatně, ale ty věříš, že někteří lidé nebudou vzkříšeni? Tedy že nebudou vzkříšeni k trestu? Myslel jsem si, že spása je alternativou k zatracení, tedy že není žádné třetí cesty neexistence. Jak to chápeš ty?
eleazar
Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: Willy v Pátek, 01. říjen 2010 @ 17:29:40 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
Zatím jedna poznámka: kromě veršů 1Te 5:23 a He 4:12 v minulosti mnohokrát nejen mnou zmíněných a jasně dokazujících, že člověk sestává z ducha, duše a těla a že duch a duše jsou dvě různé složky člověka, zde chci dnes zmínit jeden SZ verš, potvrzující to, co jsme tu někteří opakovaně zmínili a co oko vytrvale dílem ignoruje, dílem tomu odporuje a prostě znovu a znovu bohapustě lže.

Za 12:1 Výnos. Hospodinovo slovo o Izraeli, výrok Hospodina, který roztáhl nebesa, založil zemi a vytvořil ducha člověka v jeho nitru:
a
18
b
18
c
18
v1
d


Tento verš mimo jiné také zjevuje, že nebesa stvořil Bůh pro zemi, zemi pro člověka a člověka pro Sebe! Tož tak.

willyRe: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Pátek, 01. říjen 2010 @ 17:41:45 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Oko,
hlásáš jiné evangelium. Budiž tedy proklet!
Co je papeženče věčný život? No přece Kristus. Máme Krista? Ano, máme.Mám tedy věčný život a věčnou spásu nyní.
Usvědčil jsi se, že nemáš a v ŘKC nemáte Krista!
Je psáno:1. Janův  5:11     A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu.
1. Janův  5:20     Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.
1. Janův  5:13    Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život.Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: rosmano v Pátek, 01. říjen 2010 @ 20:53:21 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dlouhý kompilát všelijakých polopravd, nepravd a smýšlenek.

Asi pravdivý popis římského katolictví, nikoli však křesťanství.  Jinak je to jakési polokřesťanství a poloevangelium, to jest jiné evangelium jak správně říká Didymos. Kvůli něčemu takovému vůbec nemusel Syn Boží přicházet na svět a dokonat spasení - smířit svou smrtí, svou prolitou krví lidí s Bohem a svým vzkříšeným životem dát těm, kteří ho přijali, moc stát se syny Božími, kteří mají věčný život, to jest Krista..

---- Nikde v Písmu není ani zmínka o spasení lidského ducha -----
Tohle není pravda. Viz např. 1 Kor.5,5 Tehdy dotyčného vydejte satanovi k záhubě těla, aby jeho duch byl spasen v Pánův den

---- Pokud někdo tvrdí, že už je spasený, mýlí se.-----
---- Pokud někdo tvrdí, že jeho soud už proběhl a že on na soud nepůjde, mýlí se. ----
---- nikde v Písmu nenajdeme, že můžeme přijat spasení skrze Ježíše Krista už nyní, v tomto životě.

Tohle jsou lživá a rouhavá slova, zcela proti Ježíšově evangeliu. V Písmu je řada míst, které hovoří o tom, že jsme spaseni, že nás spasil, že dnes se stalo spasení tomuto domu, Pán denně přidával do církve ty, které zachránil (do církve Pán nepřidává nespasené), že máme věčný život. Písmo svědčí o mnoha lidech, kteří byli Ježíšem spaseni. Takže pokud i my svědčíme o tom, že jsme spaseni, nijak nevybočujeme z biblické zvěsti.

Amen, amen, říkám vám: Kdo slyší mé slovo a věří Tomu, který mě poslal, má věčný život a nepřijde na soud, ale již přešel ze smrti do života - tolik Pán Ježíš, kdežto pan oko říká, že kdo tomu věří, mýlí se.

Vyprávěl nám, jak ve svém domě uviděl anděla. Stanul před ním a řekl: ‚Pošli do Joppy a nech zavolat Šimona zvaného Petr. 14Skrze to, co ti poví, budeš spasen ty i celý tvůj dům!‘ (Kornelius) - budeš spasen ne po smrti, ale skrze to co ti poví, v okamžiku kdy to uslyšíš.
Pán k nim pak denně přidával další zachráněné (spasené)
Proč tedy teď pokoušíte Boha? Proč nakládáte učedníkům jho, které nemohli unést ani naši otcové ani my? 11Věříme přece, že jsme stejně jako oni spaseni milostí Pána Ježíše. (Barnabáš a Pavel)
Dnes je den spasení (ne po smrti)
Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: Lu v Neděle, 03. říjen 2010 @ 09:07:23 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh je duch a člověk je taky duch !Re: Věčný život a věčná spása (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Neděle, 03. říjen 2010 @ 16:02:44 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj Stando,

tak jsem sem zase po delším čase zavítal a koukám, že jste v řešení v článku nastíněné otázky moc nepokročili. Zkusím tedy přispět svou troškou do mlýna.

Řekl bych, že chybou tvojí i nemála diskutujících je předpoklad existence nějaké ucelené a jednotné biblické antropologie. Nic takového ale není. Lze vysledovat několik pohledů:

1. Člověk je duše (stejně jako zvířata), která se skládá z ducha (Boží dech) a těla (prach). V okamžiku smrti se tělo vrátí zemi a duch k Bohu, člověk už není.
2. Víra ve vzkříšení, tj. opětovné spojení ducha s tělem k věčnému životu. V mezidobí mezi smrtí a vzkříšením člověk není (nic neví, spí).
3. Víra v nesmrtelnou duši (ducha), tj. tu složku člověka, která je bytostným já člověka, a která se ve smrti oddělí od smrtelného těla, tj. hmoty.

Nabízí se myšlenka, že první pohled je pro izraelity nejstarší, ale těžko to tvrdit jistě. Rozhodně je ve SZ nejčastější - žiješ podle Božího zákona, budeš se mít dobře na zemi a zůstane po tobě spousta potomků. Matku a otce je nutno ctít, aby byl jeden dlouho živ a dobře se mu vedlo na zemi. Abrahamovi taky Bůh neřekl:"Díky, že jsi mě poslechl. Za to tě odměním věčnou spásou po smrti." Kdepak, odměnou je dlouhý život, blahobyt a hlavně početné potomstvo.

Jenže první přístup byl a je těžko přijatelný. Mnoho dobrých trpí, je chudých a má krátký život. A pak máš prevíty, kteří si žijí jako prasata v žitě. Tento problém hezky ukazuje třeba Jób a Kazatel. I když v době novozákonní stále existovali zastánci prvního pohledu, Ježíš ho jasně odmítá. On, který je Božím synem, věrný mu stále, má poměrně mlád z Boží vůle zemřít nechutnou smrtí. Podle mě lze najít nějaké ty veršíky pro oba zbylé body (2 a 3). Mně osobně nějak moc nejde do hlavy nauka většiny církví (včetně KC), že ihned po smrti dojde k jakémusi soudu na zkušenou, kdy jsou lidé rozděleni na spasené (někde spasené a spasené s nutností očisty či zaplacení) a nespasené. K čemu je pak dobré vzkříšení a poslední soud? Jeden zemře, přijde k Bohu a je mu oznámeno, že si vykoledoval věčnost v pekle. Šoupnou ho tam na x let, pak ho vyvedou, vzkřísí v těle a na posledním soudu mu oznámí překvapivou věc - odsouzen do pekla. Dovolím si tedy tvrdit, že druhý pohled je podle mě Bibli nejbližší, i když zcela chápu a uznávám, že lze najít podporu i pro třetí.

Šermovat termíny je ošidné a nesmyslné. Už nedbalý pohled na NZ v překladu ukazuje, že pisatelé si nelámali hlavu přesnou a jednotnou terminologií. Ono by to v té době bylo i celkem těžko sjednotitelné. Mezi křesťany jsou samozřejmě borci, kteří ti budou hodiny přednášet o tom, jaký je podstatný význam mezi dvěma slovy či spojeními, která ale pisatelé používali zástupně. Bylo by fajn nezapomínat, že jim šlo o předání a podpoření dobré zvěsti o Kristu a ne vytvoření dogmatické teologie.

S hlavní myšlenkou tvého článku souhlasím a věřím, že jsme spaseni v naději a to ze dvou důvodů. Zaprvé věříme v Krista, ale nemáme jistotu (kdo má, nechť předloží důkaz), že naše víra není jen nějaký nesmysl. Máme dobré důvody chovat naději, že naše víra není marná. Ten druhý jsi pěkně popsal v článku, takže to nebudu opakovat. Za sebe tedy mohu prohlásit, že mám naději, že moje naděje, že budu spasen, není marná:-) Těm, co se domnívají, že spása je v jejich případě jistota a hotová věc, to ale s klidem přejme.Stránka vygenerována za: 2.11 sekundy