Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 518, komentářů celkem: 343292, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 59 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

cizinec
myslivec
timg
brusle7
rosmano
vatatu

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083642
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Večeře Páně
Vloženo Pondělí, 05. duben 2010 @ 18:14:38 CEST Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal skalaa

:    V předvečer své smrti jedl Pán Ježíš se svými učedníky velikonočního beránka. Při této hostině ustanovil slavnost Večeře Páně.
1. Pozadí vzniku Večeře Páně
A/ . Velikonoce (pascha, hod beránka)

Večeře Páně má své kořeny v hodu beránka, který Izraelité slavili o Velikonocích. Velikonoce připomínaly Hospodinovy mocné činy při vysvobození Božího lidu z egyptského otroctví. Ex 12,3-28;

Smrt velikonočního beránka byla předobrazem na Krista, který zemře za člověka.
           „…neboť byl obětován náš velikonoční beránek, Kristus.“ 1 Kor 5,7
           “..hle beránek Boží, který snímá hříchy světa!“  Jan 1,29

B/ Stolování s Kristem
"přítele celníků a hříšníků" (Mt 11,19; L 7,34)
Ukazoval jim, jakou hodnotu mají v Božích očích a jak si jich Bůh váží. Jeho chování je ujišťovalo o tom, že k němu mohou vždy přijít takoví, jací jsou, se všemi svými hříchy a problémy.

Když je ve východních zemích někdo pozván ke společnému stolu, je to:

a/   Nabídka přátelství a bratrství

b/   Na hostině panuje radost, hojnost a družnost

c/   Ti, kteří spolu sedí u stolu, vytvářejí jednu rodinu

d/    V případě, že si ublížili, je společné stolování znamením odpuštění a smíření

e/    Je to určité ujištění o vzájemné pomoci a ochraně

C/ Bible a jídlo
            a/  Zj 3,20  „…vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“
            b/  Luk 15,2   „..on přijímá hříšníky a jí s nimi.“ 
            c/  Luk 14,15n  - podobenství o hostině
            d/  Luk 15, 11-32  - „..hodujme a buďme veselí.“
            e/  Luk 19,    -Zacheus a hostina Sk 2, 46  -první křesťané a spol. jídlo
            f/  Luk 22,30. „..v mém království jedli a pili u mého stolu.“ „budou stolovat..“Mt 8,11
2. Co je Večeře Páně - 1 K 11,23-28          
1. Večeře Páně je radostné společenství s Kristem u společného stolu.
Slavením Večeře Páně názorně veřejně kážeme o smrti, vzkříšení a příchodu Pána Ježíše Krista. Ohlašujeme svému okolí, že Ježíš Kristus je naším Pánem a Spasitelem.

2. Kalich je podle Ježíšových slov symbolem obnovení smlouvy: "Tento kalich, to je ta nová smlouva zpečetěná mou krví." (1 K 11,25; Mt 26,28) Účastí na Večeři Páně tedy obnovujeme svou smlouvu s Kristem, kterou jsme s ním uzavřeli při křtu.

3. Večeře Páně je díkůvzdání. Při Večeři Páně církev, společenství věřících, vyjadřuje společně svou vděčnost nebeskému Otci za to, že "tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný" (J 3,16).

4. Večeře Páně je večeří ospravedlněných hříšníků, tedy lidí, kteří si uvědomují, že potřebují Krista. Kteří se jí účastní, si uvědomují svou závislost na Kristu, cítí, že ho v životě potřebují, a touží po jeho milosti. Při Večeři Páně vyznáváme, že tvoříme jednu rodinu.

5. Večeře Páně je vzpomínka na minulost. "Kdykoli tedy jíte tento chléb a pijete tento kalich, zvěstujete smrt Páně, dokud on nepřijde." (1 K 11,26) Účastník Večeře Páně prostřednictvím Ducha svatého znovu prožívá, když si uvědomuje, že Ježíš zemřel i za něj, že ho potřebuje, že je jeho osobním Spasitelem, a je za to Kristu velice vděčný.
6. Večeře Páně je vzpomínka na budoucnost. Pavel říká, že když slavíme Večeři Páně, děláme to ve výhledu, že Kristus přijde (viz 1 K 11,26). Tuto myšlenku několikrát vyslovil i samotný Kristus. Svým učedníkům řekl:

 "Pravím vám, že již nebudu pít z tohoto plodu vinné révy až do toho dne, kdy budu s vámi pít kalich nový v království svého Otce." (Mt 26,29)
7. Večeře Páně je také aktualizací Božího soudu. Pavel zcela jasně říká: "Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně..., jí a pije sám sobě odsouzení." (1 K 11,27.29) Večeři Páně je tedy nutné se připravit. Kdy je člověk hoden stolovat s Kristem? Vhodně stolovat může jenom ten, kdo si uvědomuje, že má prázdné ruce a že přichází jako hříšník s prosbou o milost.

Jestliže jsme někomu ublížili, ale prosili jsme ho o odpuštění, snažili jsme se vše napravit a pěstujeme otevřený, čistý a čestný vztah s Bohem i bližními, pak nás nic na světě nemůže vyloučit z účasti na stolu Páně.

3. Umývání nohou a Večeře Páně - J 13,1-18
Pán Ježíš umyl nohy svým učedníkům. Držíme se tohoto ustanovení, protože Ježíšův výrok "Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou podíl" (J 13,8) naznačuje, že se jedná o víc než jen o umývání nohou.

 "I vy máte jeden druhému nohy umývat. Dal jsem vám příklad, abyste i vy jednali, jako jsem jednal já." Dále říká: "Když to víte, blaze vám, jestliže to také činíte." (J 13,17) Tak jako při slavení Večeře Páně jíme chléb a pijeme víno a nenahrazujeme tyto symbolické úkony něčím jiným, tak podobně považujeme za správné držet se i formy umývání nohou.

1. Příklad pokory a služby
Umývání nohou je příklad pokory a služby. Ten, kdo umývá nohy, tím vlastně říká: "Chci sloužit tak, jak sloužil Kristus. Chci sloužit pokorně a v sebezapření jako on."

2. Symbol očištění
Umývání nohou je symbol očištění. Je to miniatura křtu. Je to nové ujištění o odpuštění hříchů, o tom, že všechny hříchy, které jsme vyznali, jsou smazány.

4. Chléb a víno –  Mat 26,26.-28.
Proto je chléb připodobněn ke Kristovu tělu, které se za nás dává, a kalich symbolizuje novou smlouvu zpečetěnou krví Pána Ježíše, která se za nás vylévá.

a/  O velikonocích byl kvas symbolem hříchu, proto se musel odstranit. Z toho důvodu 
                 ani my při Večeři Páně nepoužíváme nic kvašeného.

- při poslední večeři podáváme nekvašené víno, tj. hroznovou šťávu, Mt 26,29

            -  a nekvašený chléb  1.Kor 5,7.8.

Kristovi následovníci zváni k účasti na této slavnosti (J 6,53-54).

5. Problémy
  1. Bůh zaslíbil svou přítomnost při Večeři Páně. Boží milost při ní však nepůsobí magicky nebo automaticky (ex opere operato). Věřící ji přijímá a prožívá vírou při zvěstování Božího slova.
  2. Skutečná krev a skutečné tělo: Jan 6,52-56 ;  60.-63.
  3. Proměňování , mše:  Žid 9, 25-28.
  4. Ti, kdo se účastní Večeře Páně, nejsou lepší než ti, kdo se jí neúčastní.
Závěr:   Večeře Páně je vzpomínka na Kristovo dílo. Je to zpřítomnění jeho vítězství na kříži a předjímka budoucího stolování s ním na hostině v Božím království.


Podobná témata

Zamyšlení

"Večeře Páně" | Přihlásit/Vytvořit účet | 12 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Večeře Páně (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Pondělí, 05. duben 2010 @ 19:08:03 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Umývání nohou je symbol očištění.

Myslím,že tento názor potvrdzuje a následovný spis:                                                                                       Umývanie nôh

                                                                                       Ev.  Jána 13  kap. 
 
Pri zamýšľaní sa nad touto témou nechcem tento pohľad predkladať ako jediný pravdivý. Chcem ho skôr predložiť do diskusie. Pretože problém je veľmi zložitý k pochopeniu a bol predmetom mnohých svárov a nedorozumení medzi bratmi. Všetci máme slobodnú vôľu a nikto nie je povinný viazať sa na výklad iného brata ,ak zistí, že v jeho výklade je  nesúlad so Slovom Božím. Každý je však povinný, bez hnevu znášať neúmyselné chyby iných.
Prosil som v modlitbe nášho Pána o požehnanie pri písaní, pretože bez jeho požehnania je zbytočné sa o niečo pokúšať a náš Pán vie, že ja nemám žiaden postranný úmysel napr: predvádzať svoje poznanie. Mojím zámerom je iba jedno, trochu prispieť do osvetlenia tak zložitého problému. Boh je ten ,ktorý otvára i zatvára zmysel svojich slov a ako Komensky hovorí:“,že kto ostríha zákona Božieho zmocňuje sa i jeho zmyslu a ktorí sú bezbožní, tým je písmo vo svojich tajomstvách ako zapečatená kniha.“

Náš Pán je ten,ktorý nikomu nedáva poznať celú pravdu. Jednému dá poznať jedno a druhému druhé ,aby sme sa jeden nad druhého nepovyšovali ,ale aby sme boli jeden od druhého závislý a tak si jeden druhého ctili a vážili, ako aj Písmo hovorí,aby sme v pokore mali jeden druhého  za vyššieho od seba./Fil.2,3/
 
Nejaký  čas som  chodil  do kresťanskej skupinky,kde  sa pri večeri Pánovej umývali nohy.Vvychádzali sme z ev. Jana13,12-15 „  A potom, keď umyl ich nohy a vzal svoje rúcho, zase si sadol a povedal im: Či viete, čo som vám učinil?  Vy ma voláte Učiteľom a Pánom a dobre hovoríte, lebo som.  Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy.  Lebo som vám dal príklad, aby ste, jako som ja vám učinil, aj vy tak činili.“
Tento výrok P.J.Krista je tak jednoznačny,že som nikdy nepochyboval o tom ,že konáme správne.Chápali sme to jako symbol pokory jedného pred druhým.
Po niekoľkých rokoch som počul kázanie kazateľa Dave Hunta na úplne iné téma,ako to naše ,ale medzi iným sa stručne zmienil i o umývaní nôh pri večeri Pánovej v niektorých kresťanských zboroch..Jeho pohľad na vec ma vtedy nepresvedčil,ale donútil ma zamýšľať sa nad problémom z iného uhlu pohľadu.V nedávnej dobe som veril,že Novému zákonu možno porozumieť poznaním Starého zákona, pretože tam sa všetko dialo predobrazne na naše poučenie./1Kor.10,11/ Tento názor už teraz odsúvam na druhé miesto .Teraz posudzujem biblické problémy NZ najskôr z následovných troch viet,ktoré sa inak volajú evanjelium.
 že Kristus zomrel za naše hriechy podľa písem
a že bol pochovaný
 a že v tretí deň vstal z mŕtvych podľa písem
Keď P.Ježíš išiel Petrovi umyť nohy  Peter to nechcel dovoliť.“Ježiš odpovedal a riekol mu: Čo ja robím, ty nevieš teraz, ale potom zvieš.“Všetci učenníci videli,že P.J.Kristus fyzicky umyl Petrovi nohy.Keď P.Ježíš hovorí Petrovi,že  teraz nevie čo mu učinil , ale potom zvie, tak myslí na nejakú duchovnú vec.Tu je treba zauvažovať ,čo Pán Ježíš tým myslel,že porozumie tomu až po určitej udalosti ,ktorá sa ma stať.Ktorá to bola udalosť ???
Umývanie nôh je očistný akt.Vieme dobre ,že po poslednej večeri bol náš Pán ukrižovaný,aby každého,kto uverí v neho očistil od jeho hriechov.Osobne som presvetčený,že P.Ježíš tým myslel  na evanjelium ,na naše očistenie od hriechov.
Pokúsim sa to dokázať desiatym a jedenástym veršom : „ Ježiš mu riekol: Ten, kto je umytý, nepotrebuje iného, len aby si umyl nohy, lebo je celý čistý. Aj vy ste čistí, ale nie všetci. Lebo znal svojho zradcu a preto povedal: Nie všetci ste čistí.“Keď P.Ježíš hovorí o Judášovi,že nie je čistý, nemyslí na fyzickú čistotu, ale nato,že Judáš neveril ,že P.Ježíš je Boží Syn.
Pretože iba viera v Božieho Syna a jeho krv preliata na kríži nás môže očistiť.Na tomto svete nie je nič iného, čo by nás mohlo urobiť čistými pred Bohom.
Ako ešte vysvetliť  14 verš:“ Ak tedy som ja vám umyl nohy, váš Pán a Učiteľ, aj vy máte jeden druhému umývať nohy“.Verím,že týmto veršom  nie je myslené fyzické umývanie nôh ,ale vzájomne sa utvrdzovanie  v tom,ako nás P.J.Kristus na kríži očistil od našich hriechov.
 Ap.Pavol v 1Kor. 11 kap.od17 verša opisuje priebeh večere Pánovej v zbore v Korinte a nie je tam ani zmienky o umývaní nôh.
Tento spôsob môjho uvažovania je tiež odvodený od rozhovoru  P.Ježíša a Samaritánky pri studni./Jan 4 kap./
„Ježiš odpovedal a riekol jej: Každý, kto pije z tejto vody, bude zase žízniť;ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, ten nebude žízniť na veky; ale voda, ktorú mu dám, obráti sa v ňom na prameň vody, vyvierajúcej do večného života.“
P.Ježíš tu zasa nemysli na fyzickú vodu,ale na evanielium,ktoré jediné nám môže dať večný život.
Podobne P.Ježíš hovorí v / ev.Jan 10kap./
„ Ja som dvere. Ak niekto vojde cezo mňa, bude zachránený, a vojde aj vyjde i pašu najde“.
P.Ježíš samozrejme nie je dverami ,ale ukazuje na to,že iba cez vieru v neho,ako Božieho Syna môžeme byť zachránení.
Týmto svojim postojom nechcem znevážiť bratov a sestri,ktorí si fyzicky umývajú  nohy.
Snažil som sa len hlbšie zamyslieť nad týmto problémom.
 

 
 Re: Večeře Páně (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Pondělí, 05. duben 2010 @ 19:58:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Marně se dlouhé roky snažím zažít/zažívat Večeři Páně v co nejpůvodnější atmosfeře; tak, jak se to tehdy toho dávného jarního večera stalo. Tedy v kroužku, kde si všichni lámají Tělo a pijí Krev ze společného kalicha.

Ale v Praze o to jaksi není zájem!
A nejhorší natom je, že většina lidí má sklon Večeři Páně marginalizovat. Buď jí moc neberou obecně. Anebo jí drží jen tak ze zvyku. Ne každý Ji musí prožívat tak jako já. Ale mě opravdu protestantská Večeře Páně, kde je namísto Krista cetrem pastor podobně jako v katolickém kostele prostě nestačí. A jsem asi jediný

Poraďte mi prosím, jak dálRe: Večeře Páně (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 05. duben 2010 @ 20:53:37 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
S mnoha věcmi lze jen souhlasit.

Mám dvě výhrady.
1). nejenom mošt, ale i víno je z plodu révy.
Ty v dnešní době ledniček  si můžeš v počasí mírného pásma dovolit používat vinný mošt. Nikoli však v době Kristově, při teplotách, jaké panují ve Svaté zemi. To je utopie, scifi.

Každý vinař ti potvrdí, že při vysokých teplotách (jaké panují v Jeruzalémě) začíná kvašení již uvnitř bobulí, hned po jejich narušení. Vinné kvasinky jsou totiž už připraveny na povrchu bobulí. Hrozny se nasypaly přímo do lisu a bobule se narušily šlapáním. Vytékající šťáva tak už byla ve stádiu prvního rozkvašování. Zbylá kaše se pak ještě zatížila závažím.

Při této technologii nelze žádným způsobem získat mošt, který by už neobsahoval kvasinky.

V klimatu Svaté země tedy už přímo z lisu vytéká začínající burčák.

Při poslední večeři Kristus a apoštolové používali zcela jednoznačně víno. Jinak to nebylo prakticky proveditelné. I kdybys vzal čerstvě utržený hrozen a rukou ho vymačkal přímo do nádoby - i tak už budou ve šťávě "řádit" kvasinky. Věř mi, jako vinař znám tuto problematiku velmi dobře.

Hovoří li se v Písmu o vínu, vždy se jedná o nápoj kvašený.

(L 7,33-34)
Jan Křtitel totiž přišel, nejedl chléb a nepil víno a vy říkáte: 'Má démona!'
Přišel Syn člověka, jí a pije a vy říkáte: 'Hle, žrout a pijan vína, přítel celníků a hříšníků!'

(J 2,9-10)
Jakmile vrchní správce svatby okusil tu vodu, z níž se stalo víno (a nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří tu vodu nalévali, věděli), zavolal ten vrchní správce ženicha
a řekl mu: "Každý člověk podává nejdříve dobré víno, a když jsou hosté opilí, tehdy to horší. Ty jsi zachoval dobré víno až doteď."

(L 5,37-39)
Nikdo také nelije nové víno do starých nádob; jinak totiž nové víno roztrhne ty nádoby a samo vyteče a nádoby se zničí.
Nové víno se přece má lít do nových nádob a tak se obojí zachová.
A nikdo, kdo pil staré, nechce hned nové, neboť říká: 'Staré je lepší.'"


2.) "Ex opere operato" není ani magií, ani automatikou. Ale to zřejmě nejsi schopen pochopit, protože pro nás Večeře Páně není jen pouhou vzpomínkou, ale přímo fyzickým zpřítomněním Krista a jeho jediné oběti. Už to zde bylo probíráno vyčerpávajícím způsobem, nemá cenu, abych se opakoval. Stejně by to bylo zbytečné.
Ti, kteří se účastní Večeře Páně, získávají obrovské milosti (J 6,52-56) - je tedy velký rozdíl mezi těmi,kteří Krista přijímají a těmi kteří jsou o toto ochuzeni.


Re: Večeře Páně (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 06. duben 2010 @ 12:19:34 CEST
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ať Vám tu večeři požehná Pánbůh. Té naší se podobá víc než jsem si myslel.

Poslední dobou čím dál tím častěji přijímáme pod obojí způsobou, zejména o svátcích. Namočením Chleba do kalicha s Krví i přímým napitím kdy přistupujeme ke kalichu jeden po druhém. Občas jsem byl vybrán aby mi kněz umyl nohy. Nejdůkladněji to dělal jeden jesuita který se odešel do sakristie převléknout a každému z nás nohy krom mytí i políbil. Bylo to večer po pracovním dni a byl to můj zpovědník který moc dobře věděl co jsem zač a komu je líbá. Myslím si že celníci, nevěstky i lotři by byli tehdy s hrůzou utíkali kdyby mne slyšeli a děkovali Bohu že nejsou jako já. Přitom mě sám vybral.
Stránka vygenerována za: 1.25 sekundy