Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 517, komentářů celkem: 343291, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 69 návštěvník(ů)
a 5 uživatel(ů) online:

ivanp
Willy
timg
rosmano
wollek

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083118
přístupů od 17. 10. 2001

Teologie: Neodpustitelný hřích
Vloženo Neděle, 14. březen 2010 @ 19:02:40 CET Vložil: Olda

Zamyšlení poslal skalaa

Kde končí Boží láska a  milosrdenství?

Existuje vůbec neodpustitelný hřích?

1. Klení a rouhání se Bohu! - Ale co Petr při zapření Krista?
„Když pak pojedli, zeptal se Ježíš Šimona Petra: "Šimone, synu Janův, miluješ mne víc než ti zde?“ Odpověděl mu: "Ano, Pane, ty víš, že tě mám rád.“ Řekl mu: "Pas mé beránky.“ Jan 21,
2. Vražda!  - Ale co David a  Pavel?
„Blaze tomu, z něhož je nevěrnost sňata, jehož hřích je přikryt.  Blaze člověku, jemuž Hospodin nepravost nepřičítá, v jehož duchu není záludnost.“     Žalm 32,1.2
3.Cizoložství! -  Ale co David nebo ta žena  při setkání s Ježíšem
„ Ježíš se zvedl a řekl jí: "Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil?“ Ona řekla: "Nikdo, Pane." Ježíš jí řekl: "Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!"     Jan 8,10.11
4. Sebevražda!  - Ale co Samson?
     „A co mám ještě říkat? Vždyť by mi nestačil čas,  kdybych měl vypravovat o Gedeónovi, Barákovi,
     Samsonovi, Jeftovi, Davidovi, Samuelovi a prorocích, kteří skrze víru přemohli královské říše,
      uskutečnili spravedlnost, dosáhli zaslíbení,…“ Žid 11,
5. Každý hřích je odpuštěn!!
      „Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno,....“         Mat 12,31
      „Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od     
      každé nepravosti.“
                    1 Jan 1,9

Neodpustitelný hřích - co to je?
„Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“                   Mat 12,31

Kdo je Duch svatý? Jaké je poslání Ducha Svatého?
„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. Jan 16,7.8
       Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni  na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, ...
       A ukázaly se jim jakoby ohnivé jazyky, ...všichni byli naplněni Duchem svatým...“ 
Sk 2,1-4
Duch svatý = Bůh
„.. proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému…..? Nelhal jsi lidem, ale Bohu!“           Sk 5,4-5
Vlastnosti Ducha sv.:
•         1/ MLUVÍ - „...řekl Duch sv.“  Sk 13,2
•         2/ MILUJE - „..láska je vylita ..skrze Ducha sv.“   Ř 5,5
•         3/ PROSÍ - „..Duch se přimlouvá“   Ř 8,27
•         4/ VEDE - „..dají vést Duchem“   Ř 8,14
•         5/ ZKOUMÁ - „..Duch...zkoumá“  1 Kor 2,10
•         6/ lze ZARMOUTIT- „..nezarmucujte sv. Ducha“   Ef 4,30
•         7/ má svobodnou VŮLI - “..Duch.. jak sám chce“ 1 Kor 12,11

Poslání Ducha svatého č.1.
Probouzí svědomí. Vnímáme co je špatné. Víme co nemáme dělat. Cítíme, co není správné.
„Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám. On přijde a ukáže světu, v čem je hřích, spravedlnost a soud:“ Jan 16,7.8
Duch svatý ukáže, v čem je hřích
„A nezarmucujte svatého Ducha Božího, jehož pečeť nesete pro den vykoupení.“         Ef 4,30

Poslání Ducha svatého č.2
„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“                                  Jan 16,13
„Nikdy totiž  nebylo vyřčeno proroctví   z lidské vůle, nýbrž z popudu Ducha svatého mluvili lidé, poslaní od Boha.“               2 Petr 1,21
Mám možnost buď přijmout, nebo odmítnout.
Co se stane, když tvrdohlavě budu odmítat Boží zjevenou pravdu?
„Jestliže svévolně hřešíme i po tom, když jsme už poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy.“                              Žid 10,26
„Jste tvrdošíjní a máte pohanské srdce i uši! Nepřestáváte odporovat Duchu svatému,
jako to dělali vaši otcové.“  Sk 7,51

„...a všemožnou nepravostí bude svádět ty, kdo jdou k záhubě, neboť nepřijali a nemilovali pravdu, která by je zachránila. Proto je Bůh vydává do moci klamu, aby uvěřili lži. Tak budou odsouzeni všichni, kdo neuvěřili pravdě, ale nalezli zalíbení   v nepravosti.“                                 2Te 2,10-12

Odmítnout pravdu = uvěřit lži
Potopa - Lidé odmítli Boha, a on pro ně  nemohl nic víc udělat.
Jidáš    - neustále a vytrvale vzdoroval a opakoval  své NE. Měl možnost, ale nechtěl.  
Saul     - Odmítnul Boží vůli. Duch sv. ho opustil.
„Hospodin  řekl: Můj duch se nebude s člověkem věčně zaneprazdňovat.Vždyť je jen tělo….“ 1Moj 6,3

Poslání Ducha svatého č.3
„Ale přímluvce, Duch svatý, kterého pošle otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.“                    Jan 14,21
Krok za krokem vede člověka.Když přijal jednu pravdu - vede k další.
„ které by se pořád chtěly učit, a nikdy nemohou přijít k poznání pravdy.
…., tak i ti falešní učitelé odporují pravdě. Jsou to lidé se zvrácenou myslí, kteří ve víře selhali.“  2Tm 3,7-9
Odmítání vede ke zkáze! Trvalé odmítání pravdy vede k  hříchu proti Duchu svatému.
„Neboť přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení, a podle svých choutek si seženou učitele, kteří by vyhověli jejich přáním. Odvrátí sluch od pravdy a přikloní se k bájím.“ 2Tm 4,4

Působení Ducha svatého č.4
„Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.“      Řím 8,14
„Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.“                            J 10,28

Poslání Ducha sv. č. 5
„Proto, jak říká Duch svatý: 'Jestliže dnes uslyšíte jeho hlas, nezatvrzujte svá srdce ve vzdoru...“ Žd 3,8
„Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.“          Zjev 3,20

Závěr:
                Když říkám NE a vzdaluji se od Boha jsem v nebezpečí, že odejdu tak daleko od něj, že už nebudu slyšet Boží hlas a začnu  špatnému říkat dobré, falešnému říkat správné a nebudu vnímat hřích, ve kterém žiji. Výsledkem bude nevyznaný hřích, který uzavře dveře Božího království.

"Neodpustitelný hřích" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Neodpustitelný hřích (Skóre: 1)
Vložil: Eleazar v Neděle, 14. březen 2010 @ 19:55:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
skoro to vypadá, jako návod na páchání těch odpustitelných hříchůRe: Neodpustitelný hřích (Skóre: 1)
Vložil: Pamplon v Neděle, 14. březen 2010 @ 22:37:44 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Ty biblické zprávy o hříchu a odpuštění vůbec nebudí důvěru, že pochází od Boha. Podle Bible zabil Bůh Ananiáše a Safiru řádově pár desítek se***** potom, co zhřešili. A podle Bible to už bylo po Ježíšově nanebevstoupení. Takzvaný čas milosti. Ne, nesoudím Boha. Říkám, že Bible není boží slovo.

Na jednom místě v Bibli se říká, že Kristova oběť smývá naše hříchy a na jiném místě se zase naopak říká, že ti kdo dělají "takové věci", nebudou mít podíl na nebeském království. Záleží na kněžourovi koho chce odměnit a koho chce strašit. Podle toho pak uplatní to či ono místo v Bibli na konkrétní osoby.

Evidentně to nepochází od někoho, kdo by chtěl lidem dát jasnou zprávu jak to je. Je zřejmé, že autorem Bible byl někdo, kdo chce lidi spíš držet v šachu. Vyhrožovat těm, kdo nedávají do kasičky a utěšovat ty, kteří dávají.

Celá církev plní jediný účel: uklidnit rozzuřené davy chudých lidí, aby se nebouřili a aby smetánka mohla krást.

Vymysleli jste si falešného boha abyste mohli oblbovat lidi. Ale pravý Bůh vás bude soudit a to se hošku podivíte, kteří poslední budou první a první poslední.Re: Neodpustitelný hřích (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 15. březen 2010 @ 07:35:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
„Proto vám pravím, že každý hřích i rouhání bude lidem odpuštěno, ale rouhání proti Duchu svatému nebude odpuštěno.“                   Mat 12,31

Tenhle Ježíšův výrok je předmětem mnohých úvah, pravděpodobně od chvíle kdy byl poprvé zapsán, podobně jako ten že máme být studení nebo horcí ale ne vlažní. Považuji za pravděpodobné že tomu tak má být, že o nich máme přemýšlet. Docela nedávno mne napadlo abych se podíval do Matoušova Evangelia na bezprostřední souvislost. Na to co předcházelo a na co vlastně Pán Ježíš reagoval. Myslím si že se dá najít odpověď právě tam.


Re: Neodpustitelný hřích (Skóre: 1)
Vložil: oko v Pondělí, 15. březen 2010 @ 08:06:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Hříchem proti Duchu svatému se může stát setrvávání v jakémkoli hříchu v neochotě k pokání.
Jestliže se člověk hříchu nezřekne, Bůh mu ho nemůže odpustit. Bez lítosti není odpuštění.

Když se ztracený syn nerozhodne vrátit k Otci, zůstane s prasaty.Ananiaš a Zafíra (Skóre: 1)
Vložil: nula v Pondělí, 15. březen 2010 @ 21:09:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
--Kdyby Ananiáš a Zafíra dali apoštolům jen část výtěžku a nepředstírali, že dávají všechno, nic by se nestalo.
Jednali pokrytecky a lživě.--


Ananiáš dokonce jednal tak jak mu Petr doporučoval ve své první otázce.


Také nějaký muž, jménem Ananiáš, a jeho manželka Safira prodali svůj pozemek. Ananiáš si však s vědomím své ženy dal nějaké peníze stranou, zbytek přinesl a položil apoštolům k nohám. Ale Petr mu řekl: "Ananiáši, proč satan ovládl tvé srdce, že jsi lhal Duchu svatému a dal stranou část peněz za to pole? Bylo tvé a mohl sis je přece ponechat; a když jsi je prodal, mohl jsi s penězi naložit podle svého.

Komentář: Vždyť to také přesně tak udělal!! -část si ponechal, část se rozhodl věnovat církvi. Co vlastně tedy ten Petr chce?

Jak ses mohl odhodlat k tomuto činu?

(Komentář:Myslí snad Petr k daru části peněz z prodeje polí pro společenství?)

Nelhal jsi lidem, ale Bohu!" Když to Ananiáš uslyšel, skácel se a byl mrtev; a na všechny, kteří to slyšeli, padla velká bázeň.

(Komentář:není divu, taky bych se potom bál cokoli apoštolům dát)

Mladší z bratří ho přikryli, vynesli a pohřbili. Asi po třech hodinách vstoupila jeho žena, netušíc, co se stalo. Petr se na ni obrátil: "Pověz mi, prodali jste to pole opravdu jen za tolik peněz?" (Dobrá návodná otázka, tady se můžeme ptát zda bůh Safiře nezatvrdil srdce podobně jako např. faranónovi a následně ho trestal)

Ona řekla: "Ano, za tolik." Petr jí řekl: Proč jste se smluvili a tak pokoušeli Ducha Páně?

Komentář: Ano lhala,ale Petr vypadá jako lakomec,který chtěl od těch lidí všechny peníze za jejich pole pro církev,část mu evidentně nestačila.

Hle, za dveřmi je slyšet kroky těch, co pochovali tvého muže; ti odnesou i tebe." A hned se skácela u jeho nohou a zemřela. Když ti mládenci vstoupili dovnitř, našli ji mrtvou. Vynesli ji a pohřbili k jejímu muži. A velká bázeň padla na celou církev i na všechny, kteří o tom slyšeli.
(ano strach je vždy účinný prostředek k ovládání lidí)

Shrnutí-z textu je patrné,že lhala pouze žena,Ananiáš zvolil možnost,kterou mu apoštol mimo jiné doporučoval.Stránka vygenerována za: 0.96 sekundy