Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Monika.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 11, článků celkem: 15441, komentáře < 7 dní: 518, komentářů celkem: 343292, adminů: 60, uživatelů: 4861  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 58 návštěvník(ů)
a 6 uživatel(ů) online:

cizinec
myslivec
timg
brusle7
rosmano
vatatu

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Ať se jdou homosexuálové zastøelit, hlásá americký baptistický pastor.
·Nepøelezeš
·Dobrá zpráva pro každého ètenáøe
·Odpovìï Pavla Steigera na recenzi Aleše France knihy „Svou slávu nikomu nedám“
·Problémy laického fundamentalismu I
·E. S. Williams: Fenomén nového kalvinismu
·Nesuïte, abyste nebyli souzeni
·O katech
·Reakce Pavla Coufala na dopis odcházejících baptistù z lovosického sboru
·Týraní baptisté ukonèili èlenství v BJB Lovosice

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
99083698
přístupů od 17. 10. 2001

Kontrasty: IV přikázání
Vloženo Neděle, 28. únor 2010 @ 13:59:13 CET Vložil: Stepan

Zamyšlení poslal skalaa

Úvod:  První čtyři přikázání říkají KOHO a JAK máme uctívat.

Dějiny nám dokládají mnoho omylů v oblasti techniky, zdravovědy, přírodovědy, ale i 
v náboženství. Můžeme velmi upřímně se mýlit. Věřit a dělat něco, co nemá opodstatnění v Bibli.
  1. Kdo je stvořitel a proč ho máme uctívat?
„Bojte se Boha a vzdejte mu čest, neboť nastala hodina jeho soudu; poklekněte před tím, kdo učinil nebe, zemi, moře i prameny vod.“                 Zjevení 14,7
„Jsi hoden, …, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.“                            Zjevení 4,11
„Neboť v něm bylo stvořeno všechno na ….- a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.“     Koloským 1,16
„Na světě byl, svět skrze něho povstal, ale svět ho nepoznal.“              Jan 1,10
Jak zní 4.přikázání? Odkud máme sedmidenní počítání týdne?

„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.
Nebudeš dělat žádnou práci ani ty ani tvůj syn a tvá dcera ani tvůj otrok a tvá otrokyně ani tvé dobytče ani tvůj host…
V šesti dnech učinil Hospodin nebe i zemi, moře a všechno, co je v nich, a sedmého dne odpočinul. Proto požehnal Hospodin den odpočinku a oddělil jej jako svatý.“ 2. Mojžíšova 20,8-11
1./ Bůh má jeden den.: „Ocitl jsem se v duchu v den Páně a…...“                Zjevení 1,10
2./ Tímto dnem je sobota.: „A řekl jim: Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn
                                                         člověka pánem i nad sobotou.“    Marek 2,27.28

3./ Sobota je sedmý den týdne.: „Jestliže v sobotu (den odpočinku) upustíš od svých pochůzek, od prosazování svých zálib v můj svatý den… budeš-li jej slavit tak,…“    Izajáš 58,13.14
„Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Ale sedmý den je den odpočinutí Hospodina, tvého Boha.“
„Pomni na den sobotní, abys jej světil…“
„Spomni na sobotňajší deň, aby si ho zasvätil…“
„Remember the Sabbath day by keeping it holy…“
„Gedenke des Sabbattages, daß du ihn heiligest…“
Nedal Bůh  sobotu pro židy? =„A řekl jim: ’Sobota je učiněna pro člověka a ne člověk pro sobotu. Proto je Syn člověka pánem i nad sobotou.‘ “   Marek 2,27.28

Sobota je památka stvoření.: „ Sedmý den Bůh požehnal a posvětil, neboť v něm přestal konat veškeré své stvořitelské dílo 1.Moj 2,3.“                                                           

Sobota je den, který světil JK,: „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on.“       1. Janův 2,6
„…Podle svého obyčeje vešel v sobotní den do synagógy a povstal, aby četl z Písma.“               Lukáš 4,16
„Modlete se, abyste se nemuseli dát na útěk v zimě nebo v sobotu.“                                             Matouš 24,20
Který den světili apoštolové?: „… Pavel a Barnabáš vycházeli ze synagógy, všichni je prosili, aby k nim o tom všem znovu promluvili příští sobotu. Příští sobotu přišlo skoro celé město slyšet Boží slovo.“      Sk 13,42.44
„Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil.“                                   Skutky 17,2
„Každou sobotu mluvil v synagóze…“        Skutky 18,4
„V sobotu jsme vyšli za bránu k řece,…“   Skutky 16,13
V NZ najdeme asi 60 zmínek o sobotě.

  1. Kdo, kdy a proč  změnil den odpočinku ????
Změnil se kalendář?: „V minulých staletích nedošlo v našem kalendáři k žádné změně, která              
                                   by nějakým způsobem ovlivnila týdenní cyklus.“   James Robertson, U.S. Observatory

Kde je původ změny? :Mezi všemi národy najdeme stopy uctívání Slunce. V Babylónii, Řecku, Indii, Japonsku, Mexiku  a také Římané:    Jeden den zasvětili bohu Slunce! Byl to hned první den týdne - neděle.
          SUNDAY = den slunce                 SONTAG = den slunce
„Shromažďujeme se v den slunce, protože je to první den, v němž Bůh vyvedl z temnot hmotu a stvořil svět...“
                                                                                                 Sv. Justin, Apologie, 1,67 ( Katechismus str.535) 
Historické důkazy:
„Věřící lidé se domnívají, že sedmidenní týden stvořil sám Bůh, že šest dnů pracoval, ale sedmý den odpočíval. Proto Bible přísně zakazovala porušovat svátost soboty - Bohu zasvěceného dne. Sobota bývala každotýdenním svátkem křesťanů i Židů. Ve druhém století však římský císař Hadrián zakázal křesťanům sobotu světit, proto byl den odpočinku přeložen na následující den, na den Slunce. V roce 321 římský císař Konstantin , který přijal křesťanství, uzákonil neděli za každotýdenní státní svátek.“                                  Člověk a čas, str. 169
 
Konstantinův edikt: „Ve ctihodný Den slunce ať všichni úředníci a lidé bydlící ve městech odpočívají a ať jsou všechny dílny uzavřeny. Na venkově však lidé, kteří pracují v zemědělství mohou svobodně a v souladu se zákonem pokračovat ve svých povinnostech…“                     History of the Christian Church 5. vydání, str. 380

Postoj a rekce církve:
Koncil v Laodiceji (364): „Křesťané by se neměli chovat jako Židé a být v sobotu nečinní, ale naopak měli by v tento den pracovat; měli by ale zvláště ctít Den Páně a neměli by proto, jako křesťané, v tento den pracovat, pokud je to možné. Jestliže ale bude shledáno, že se chovají jako Židé, pak by měli být vyloučeni od Krista.“      
                                                                                                         History of the Church Councils sv. II, str. 316
„Naše křesťanská formulace Desatera vynechala druhé přikázání starozákonní (Neučiníš si obrazu Boha) a poslední  (o žádostivosti) rozvedla na dvě. A samozřejmě svěcení sabatu změnila na svěcení svátečního dne, jímž je u nás neděle.“                                                                                               Katolické noviny, 5.října 1975
„Přikázání  Boží však zrušit nemůže nikdo, ani apoštol sv.Petr, ani jeho nástupci.“
                                                                                                          Kardinál ThDr.F.Tomášek: katechizmus str29.
„…Ale můžete pročítat Bibli od zprávy o stvoření až po Zjevení a nenajdete jeden jediný řádek, který ustanovuje svěcení neděle. Písmo svaté vyžaduje zbožné zachovávání soboty, dne, který my nikdy nesvětíme.“
                                                                                            „Víra našich otců“, str. 72 a 73 kardinál James Gibbons
Stanovisko Bible: „Spíše pomine nebe a země, než aby padla jediná čárka Zákona.“Lukáš 16,17
„Pamatuj na den sobotní (odpočinku), že ti má být svatý.                                                 2.Moj 20,8n
„Marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. Opustili jste přikázání Boží a držíte se lidské tradice.“                                                                                                     Marek 7,7.8
Asi největší argument pro svěcení soboty je to, že NZ nic neříká o změně soboty na neděli.                                             

Závěr: „Milujete-li mne, budete zachovávat má přikázání.“                                            Jan 14,15


Podobná témata

Zamyšlení

"IV přikázání" | Přihlásit/Vytvořit účet | 77 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: Petro v Neděle, 28. únor 2010 @ 15:39:45 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Argumentace anglickym slovem SUNDAY je hodne slaba.

Podobnou vahu by mnel  opacny argument, ze v rustine se nedele rekne воскресенье, coz se da prelozit jako vzkriseni.Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: rudinec v Neděle, 28. únor 2010 @ 15:41:09 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím,že tento problém by sa nemal riešiť vykrucovaním výrokov Božích na podporu či už soboty alebo nedele.Sobota je súčasť desatora i celého zákona.a tak by mala byť riešená z pozície zákona.
Z ep.Gal. 5,4 vieme,že kto sa chce ospravedlňovať zo skutkov zákona odlúčený je od Krista a vypadáva z milosti.Ak mi niekto chce vnucovať či už sobotu alebo nedeľu tlačí ma pod zákon.A zákon dokázal dodržať iba P.J.Kristus.Nikto z ľudí ho nedokázal dodržať.V ep. Gal. 3,10 sa hovorí: že zlorečený je každý
kto nezotrváva vo všetkom čo je napísané v knihe zákona.Čiže ak niekto tvrdí,že dodržuje svätenie soboty dostáva sa pod zlorečenstvo pretože dokonalé držanie soboty sa jednoducho nedá dodržať.A v ep. Jákobovej  2,10 sa píše,že ten kto by zachoval celý zákon a klesol by v jednom prikázaní previnil sa proti všetkým.
Zákon či už soboty alebo akýkoľvek iný je príliš ťažké bremeno,aby ho človek mohol uniesť./Sk.15,10/.
Keď začali niektorí židia vnucovať kresťanom z pohanov obriezku a zákon apoštolovia sa postavili proti tomu a povedali,že oni neprikázali dodržiavať ani obriezku ani zákon. /Sk. 15,24/
My sme spasení z milosti skrze vieru v P.J.Krista a nie zo skutkov zákona. Nie je možné milosť zmiešavať so skutkami zákona.
Spásu možno dosiahnúť buď z milosti skrze vieru v P.J.Krista,alebo z dokonalého dodržania celého zákona /Rim.10,5. / To sú dve cesty spásy a iba jedna z nich je reálna a to je cesta milosti.
Zo skutkov zákona sa to nepodarí nikomu. /Gal.2,16/
Celý problém soboty a nedele rieši ap.Pavol v ep.Rim. v 14-tej kapitole 5 verši:
Lebo niekto robí rozdiel medzi dňom a dňom a zase niekto súdi,že je rovnako dôležitý každý deň
Každý nech si je istý veci sám vo svojej mysli.
 
 Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: lydia7 v Neděle, 28. únor 2010 @ 18:03:57 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj,
možno trochu od veci, ale Pán Ježiš svojim učeníkom povedal: "Ak nebude vaša spravodlivosť hojnejšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevôjdete NIKDY do nebeského kráľovstva."

Skalaa, rozmýšľal si, čo je tou hojnejšou spravodlivosťou?
Svätenie soboty?
A čo s Božou spravodlivosťou?
Načo je "zjavená spravodlivosť Božia bez zákona... spravodlivosť Božia skrze vieru v Ježiša Krista všetkým veriacim"?
Pre koho je?

Keď adventisti majú na zozname svojich skutkov svätenie soboty, sú teda výlučne oni tie jediné pravé ovečky Pánove?
Keď sa Pán Ježiš vráti, budete na základe soboty tvrdiť, že ste boli verní a plnili ste Jeho prikázania?

Pomôž mi to pochopiť, lebo to nechápem. Veď je jasne napísané, že "ak je spravodlivosť zo zákona, potom Kristus nadarmo umrel". Buď spravodlivosť zo zákona, alebo Kristus. Alebo Kristus + sobota?

Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Neděle, 28. únor 2010 @ 21:33:47 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Čtvrté přikázání není v NZ ani jednou zmíněno. Svěcení soboty berme jako předobraz, stín radostného odpočinutí v Kristu. A tímto bylo toto přikázání dokonale naplněno.
Den jako den.Vždyť je psáno:On však jim odpověděl: „Můj Otec pracuje bez přestání, proto i já pracuji.“
Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: vlastik v Neděle, 28. únor 2010 @ 22:25:32 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj skalaa,

---- Kdo, kdy a proč  změnil den odpočinku ???? ----

Sám Pán Ježíš ,který nás do Svého a pravého odpočinutí přivedl.
A paradoxně sami Adventisté učí, že v Božím království(odpočinutí) ještě nejsou :-( 

Avšak do Božího odpočinutí(Božího království) se vchází v ČASE,dokud zaslíbení trvá! Po smrti už žádný čas nebude! A všichni víme ,že do odpočinutí vchazejí jen ti,kdo uvěřili. Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: salom v Pondělí, 01. březen 2010 @ 09:11:35 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Kdyz jsem  uveril a zacal cist Bibli.Nesedelo mi proc od Genesis po NZ je zminena sobota(sabbath). 63 krat v NZ.Nedele zminena 3 krat (jako 1 den tydne).     Jeste nez jsem se poznal Krista ,jsem mel srdce pro Israel a jeho smutnou historii.   Nejak mi nesedelo proc vetsina krestanu cti nedeli.Jezis ctil sabbath a jen karal pokrytectvi farizeu. Posledni par mesicu chodim v sobotu do shromazdeni mesiasskych krestanu a zidu ( pro me podobne ranni cirkvi).Ma zena dela v sobotu proto chodim s ni do shromazdeni jine krestanske cirkve v nedeli vecer.   Sabbath je memu srdci blizsi.  Nikdo ho nikdy nezrusil. God bless Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: salom v Pondělí, 01. březen 2010 @ 09:28:30 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ty si skalaa!! Tak se pevne tady drz prijde tsunami nedel-) Chodis k Adventistum? jednou jsem cestoval a byla sobota,tak jsme tady na Zelande zastavili u adventistu bylo tam fajn-) Jinak mi rikaji "duchovni motyl" ,kdyz mam cas ,rad chodim do ruznych cirkvi a pozoruji ,jak kdo kaze ci dba na ruzne duchovni dary a tak.Vsichni jsou prece moji blizni-)Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Pondělí, 01. březen 2010 @ 12:50:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Prosím vás nedělejme z toho problém ! Desatero dal Bůh lidem, aby vůbec pochopili, jak se projevuje hřích. Zákon je tedy něco jako naše zrcadlo, do kterého se podíváme a vidíme tam na sobě věci, které nejsou dobré a které bychom měli opravit. Zákon nás nespasí. To je pouze pomůcka k tomu, abychom si hřích uvědomili. Lidé byli přece vedeni k obětování živých zvířat, které museli zabít. Proč asi ? To je ta výchova k tomu, abychom si uvědomili, že Bohu dlužíme, že jsme ve hříchu. A jediná dokonalá oběť, která nám mohla přinést záchranu, byla oběť Pána Ježíše. Díky němu jsme dostali milost. Dnes už toto  obětování by nemělo smysl. Oběť se naplnila již dokonale. Dnes si tuto oběť z lásky k nám máme připomínat a to můžeme jakýkoliv den.   

Žijeme v čase milosti a Zákon zůstal Zákonem. Platí stále a nezměnil se. Pokud je tam psáno, že má člověk světit jako den odpočinku sobotu, která dokonce byla  s manželstvím požehnána v ráji, tak prosím vás, na co se ještě vymlouváme. Víme přece  že nemáme zabíjet, krást.... atd. mít jednoho Boha  atd.   To je prostě návod, jak zde žít.

Bohužel někteří adventisté z toho udělali břemeno a tím vznikl i odpor vůči sobotě. Sobotu potřebuje člověk a byla učiněna pro něho. Věřím, že právě tento sedmý den, který se nikdy nezměnil, je den požehnaný k odpočinku. Odpočinek prožívá každý různě. Někdo po těžké práci leží, jiný naopak pracuje, někdo se těší z koníčků a krásy přírody, jiný zase musí pracovat, aby zajistil potřebné věci atd. Je to také čas na ztišení se  a naslouchání Bohu. Není to břímě, abych se třásl, že když pomohu sousedovi složit v sobotu uhlí, tak že jsem zhřešil.

Je krásný a svatý den, požehnaný z ráje. Je pro mne, pro můj klid, radost i konání dobra.


Nejsem adventista !!!!!!!!!
Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Pondělí, 01. březen 2010 @ 15:53:07 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Jeden známý adventista mi kdysi vyprávěl jak někdo z jejich sboru dělal za totality topiče v kotelně s jedním katolíkem. Oba byli študovaní a na tuhle práci je poslali jako třídní nepřátele z náboženských důvodů. Krásně se prostřídali a prohodili si směny. Když o tom vyprávěl tak se ho někdo z bratrů zeptal jestli se toho katolíka snažil poučit  a on pravdivě  odpověděl že ne. Že to tehdy vůbec neřešil. Ani já nevidím důvod proč bych měl řešit zrovna tohle. Pro mne je dnem Páně neděle kdy byl vzkříšen Ježíš a kdy se setkával s učedníky ale respektuji člověka který chce ctít Boha v jiný den a jsem ochoten mu v tom pomoct. Židovi nebo adventistovi v sobotu a muslimovi v pátek. Nevidím důvod proč provokovat a urážet i kdybych s tím nesouhlasil. Proč bych si měl sednout před muslima s buřtem v ruce když mají ramadán a pak si jít plačtivě stěžovat až mi ho někam nabouchá. Myslím si že by to za téhle konstelace byl dobrý skutek z jeho strany a můj hřích. Každý z nás by měl počítat ty svoje. I Ježíš říkal že kdo není proti nám je s námi když si apoštolové stěžovali na konkurenci.Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: MartyR v Pondělí, 01. březen 2010 @ 18:43:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Neděle nebyla zavedena jen tak,ale v neděli vstal Ježíš z mrtvých (Mar 16,9) a tímto dnem se to připomíná.Navíc člověk není pro sobotu ale sobota pro člověka.Sobota byl den,který Hospodin určil starozákoním židům.My žijeme v milosti.A jako bonus:Kol 2,16-17.
Vnější věci jako dodržování dnů jsou dnes pouze záležitostí přesvědčení (Řím 14,5)
A navíc,Jeruzalémský synod nic takového nedoporučil (Sk 15,19-20).
 Paní Whiteová podle mého názoru "trošku" ujela.Kdo chce dodržovat jen něco ze zákona,ať ho radši dodržuje celý,pak mu ale Kristus není nic platný.Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Úterý, 02. březen 2010 @ 12:12:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zajímavé jsou i podmínky které byly dány křesťanům pocházejícím z pohanství když došlo ke sporu o to jestli mají dodržovat Mojžíšův zákoník nebo ne. Sobota mezi nimi nebyla a smilstvo ano. Přestože bychom také mohli říct že není nutné opakovat to co je v přikázáních.Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: 12Honzaide v Úterý, 02. březen 2010 @ 13:51:08 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Když si přestaneme myslet, že Bible je učebnicí techniky, zdravovědy nebo přírodovědy, pochopíme, že nejde o omyly, ale nepřesnosti, které vzhledem k zaměření Bible a stupni poznání v době jejího vzniku jsou celkem pochopitelné. Učebnicí náboženství je, náboženské chyby bych tam neviděl. Mohou vznikat některé nesrovnalosti při chápání vzhledem k velké naší časové, sociální, kulturní, jazykové i poznávací aj. vzdálenosti od doby, kdy jednotlivé části Bible vznikly.

Vysvětlení 7. dne celkem šikovné je tady: http://katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=127

Číslování desatera např. zde: http://cs.wikipedia.org/wiki/Desatero
Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: MartyR v Úterý, 02. březen 2010 @ 19:05:56 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Františku:

 Ježíš schrnul celý zákon do dvou "přikázaní lásky".

 Miluj Hospodina,svého Boha z celého srdce,z celé své mysli a z celé své síly!

 Miluj bližního svého jako sám sebe! (Mar 12,30-31)

 
 Na Jeruzalémském synodu nepadlo o zákonictví ani slovo:
 
 Toto jest rozhodnutí Ducha Svatého i naše:Nikdo ať vás nezatěžuje jinými povinnostmi než těmi,které jsou naprosto nutné:Zdržujte se všeho co,bylo obětováno modlám,také krve,pak masa zvířat,která nebyla zbavena krve,a konečně smilstva.
 Jestliže se toho všeho vyvarujete,budete jednat správně. (Sk 15,29)

 A proč to všechno???
  Proč tedy nyní pokoušíta Boha a chcete vložit na učedníky břemeno,které nemohli unést ani naši otcové ani my! (Sk 15,10)

 Zkrátka a dobře,zapomeň na krvavý prejt,sousedovu manželku a modlaření,a to je vše co po tobě Bůh chce.

 Nebo se zabývej sobotou,nejez vepřové,dej se obřezat+dalích 400 nařízení,ale pak ti Kristus není k ničemu.


 Nikdo tedy nemá právo odsuzovat vás za to,co jíte nebo pijete,nebo kvůli svátkům,kvůli novoluní nebo sobotám. (Kol 2,16)

 Klidně navštěvuj schromáždění v sobotu.Nikdo,a už vůbec ne Bůh,tě za to soudit nebude.Stejně jako nebude soudit nikoho jiného za to,že chodí do schromáždění v neděli.Tomu se říká MILOST.Nedej se o ni okrást.


Ježíš a následně apoštolové navštěvovali synagogy v sobotu,podle mě,protože tomu byli učeni,byli tak zvyklí a taky kde jinde a kdy jindy se dalo zvěstovat Boží slovo.A pokud někdo úmyslně hřeší i potom co poznal Boha,dá se pochybovat o jeho obrácení,či upřímném vztahu,ale nechci být ničí soudce,protože mi to nepřísluší
 
Buď požehnanýRe: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: vymylimimozek v Středa, 03. březen 2010 @ 10:47:20 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
ja slavim s katolickou církví nedeli, ponevač nedele se rusky řekne "voskresenie". Mne proste nezajímá co na to říká bibleRe: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Středa, 03. březen 2010 @ 13:55:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
K vyššie povedanému viacerými chcem len doplniť:

KC schválila nedeľu pretože aj ked človek má prežívať všetky dni ako sviatok sobotný, teda s Pánom a pre Pána, predsa pre náklonnosť človeka pracovať často bez systému a odpočinku z rozličných pohnútok, často ej nie počestných /zisk, prestíž, úspech a pod. - za každú cenu.../, je dobré a veľmi užitočné, ak jeden deň je trochu odlišný od ostatných, a je v ňom podstatná zmena oproti nim v zmysle duc*****m, i pokiaľ ide o zaťaženosť. Preto v tomto zmysle je vhodný odpočinok od obvyklých služobných prác, ktoré človeka vyčerpávajú... Človek si sám niekedy navráva všeličo, ale...poznáme sa...

A najmä sa jej zdalo vhodné oslavovať a osobitne spomínať na deň, keď Kristus vstal zmŕtvych, keď je ôsmy, a teda prvý deň stvorenia, a je to teda v Kristovi deň "nového stvorenia", keď si máme uvedomiť, že aj my sme s ním zomreli hriechu, ale vstali k "novému životu v Duchu Svätom", a teda v ňom sa aj my stávame "novým stvorením" podľa Pavla. A keďže Pán v stal práve v nedeľu, Cirkev spojila deň odpočinku s nedeľou, a zároveň pozýva svojcih na eucharistické zhormaždenie, v ktorom sa táto skutočnosť duchovne pripomína a prežíva.

Cirkev vlastne teda odpočinok sobotný, ktorý je naozaj zdravý aj z psychologického, prirodzeného dôvodu, presunula so soboty na nedeľu a nedeli pridala ešte navyše nový obsah - spomienka na Božiu lásku, na víťazstvo Krista nad smrťou a pre budúcnosť našu večnú perspektívu v nebi, ktoré bude našou večnou "sobotou", a ešte aj zrodenie Cirkvi, kráľovstva Božieho na zemi, nového Božieho ľudu podľa Ducha, ako pokračovateľky starého Izraela podľa tela... Oslavovať totiž dva dni nie je tak jednoducho reálne, a kedže naozaj rozlišovať dni nie je evanjeliové... KC teda urobila podľa mňa skvelý nie kompromis, ale synergický ťah, ktorým zachovala ducha toho, prečo bola ustanovená starozákonná sobota, no naplnila deň Pána novým obsahom, primeraným novým okolnostiam /Kristus, zmŕtvychvstanie, Duch Svätý, novéstvorenie, Cirekv.../, ktoré sú pre nás, kresťanov podstatnejšie.

Sobota je celkove zviazaná so systémom Starého zákona, a je akoby jeho symbolom. A keďže tesne predchádza nedeľu, je primerané, že s novým "vínom"/v Kristovi prichádzajúcom.../, s "novým zákonom" sa zmenil aj symbol  - a to je práve nedeľa...

 To, že akosi prozreteľnostne bola nazývaná v mnohých národoch dňom slnka nielenže by vôbec nemalo vadiť, ale práve naopak: Vari nie je Kristus naším skutočným Slnkom, ktorého slnko na nebi je primeraným symbolom? Veď sám povedal:   "Ja som svetlo sveta"... Nepatrí sa, aby tonuto skutočnému Slnku, Kristovi ustúpili všetky falošné pohanské božstvá, ktoré si slnko ako symbol ukradli pre seba? Naozaj sa patrí, aby tento najkrajší prírodný symbol svetla prinádležal iba Kristovi, slnku, "svetlu, ktoré osvecuje každého človeka, prichádzajúcemu na tento svet", a ktoré "bolo vo svete, svet Ním povstal..."?

Bratia adventisti, chápem vašu horlivosť za sobotu. Cítite to ako vaše poslanie. Ale snažte sa trochu pochopiť aj nás, ostatných kresťanov, a nepodsúvajte nám stále  tú vašu sobotu s výčitkou. Je to možno v zhode s literou jednej časti Písma, tej staršej, ale je to určite v rozpore s chuchom celého Písma. Raz už pochopte a zmiete sa s tým. Please...

Zdraví všetkých Elo.Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: MartyR v Středa, 03. březen 2010 @ 17:27:55 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ach joooooo Františku...POLOPATICKY...

MUSÍ KŘESŤANÉ SVĚTIT SOBOTU?

MUSÍ KŘESŤANÉ SVĚTIT SOBOTU?
Písmo ukazuje, že zákon Mojžíšův (nikoliv nařízení daná Adamovi, Noemu nebo
Abrahamovi) byl přidán pouze do příchodu Krista (Ga 3,24) a pro svou zastaralost (Žd 8,13)
byl skrze kříž zcela a kompletně vyprázdněn (Žd 9,10; Kol 2,14; Ef 2,14-15). Ne jeho část,
ale celý kompletní zákon, ten, jenž byl dán Mojžíšovi a jehož součástí je desatero včetně
svěcení soboty - sabatu. Nikdo před Mojžíšem, ani Adam ani Abraham ani Noe sabat
nesvětili a slovo „sabat" není v
knize Genesis zmíněno ani jedenkrát. První přikázání světit sabat vydává až Mojžíš v 16.
kapitole Exodu. Citace knihy Genesis 2, 2-3, která je součástí desatera, nepředstavuje
datum, kdy byl sedmý den institucializován, ale Mojžíš zde Izraelitům vysvětluje, proč byl
institucializován: protože Bůh „sedmého dne odpočinul" (Ex 20,11).
Neděli křesťané nepovažují za náhradu sabatu, jak se domnívala Whiteová, nýbrž je pro ně
dnem, kdy se scházejí k bohoslužbám, v upomínku na Kristovo vzkříšení (J 20,9) a k lámání
chleba (Sk 20,7). Nejedná se však o žádné svěcení sedmého dne.
Vyprázdnění zákona však v žádném případě nedává křesťanům svobodu vraždit, krást a
cizoložit, neboť křesťané jsou pod zákonem Kristovým (Gal 6,2), který je nazván novou
smlouvou, založenou na lepších zaslíbeních a jejímž prostředníkem není Mojžíš, ale Kristus
(Žd 8, 6-7). Zákon byl dán pouze do doby jeho příchodu (Ga 3,19). Tohoto prostředníka
Nové smlouvy předpověděl již Mojžíš (Dt 18,15) a apoštol Petr v něm rozpoznal o letnicích
Krista (Sk 3,22).
Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: Frantisek100 v Čtvrtek, 04. březen 2010 @ 20:49:04 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Mluvme k věci!  Ptám se, zda lidé změnili obsah Desatera, což je nesmírně důležitá část Bible.

A netýká se to jen soboty!!!  Proč  ?
Re: IV přikázání (Skóre: 1)
Vložil: rive v Neděle, 07. březen 2010 @ 09:04:25 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Následovníci Ellen W. jdou za hlasem této ženy. Následníka poznáte na první pohled, že všech těch deseti Božích přikázání si vybere právě jen jedno, a celý jeho život se bude točit kolem snahy dodržet  toto jedno přikázání. A největší paradox já vidím v tom, co znamená vlastně dodržovat toto přikázání, teda, co všechno musím udělat, abych před Bohem obstál, že jsem sobotu dobře světil, teda co si v sobotu mohu dovolit a co né. Protože o to hlavně jde, o ten paradox, že sice sobotu světit, jak říká zákon Mojžíšův, ale už né podle SZ zvyklosti, ale podle své lidské jakési zbožně vypadající nauky.

 Hmm, úžasné svědectví:

 ...  mladá dívka nemůže jít studovat obor učitelství, proč??? protože přijímací zkoušky jsou pouze v sobotu, a pedagogický fakulta její zvláštní žádosti konat zkoušky v jiný den samozřejmě nevyhoví, protože u oboru učitelství tento druh fanatismu je tak trochu kontraindikaci.

(Možná, že nejde v tomto případě vůbec o fanatismus, možná to vůbec není zákonický počin, tak jak se při povrchní setkání může jevit, protože si klidně dokážu představit, že je to čin velké oddanosti Kristu, že je to projev naprosté oddanosti jemu,projev který viděla u svých rodičů, že takhle i oni upřímně projevovali lásku ke Kristu. Jestli já správně chápu Krista, co nás učí, tak důležitý je postoj srdce, motiv našeho konání.) 


hmmmm


Já stoprocentně vím, že nikdy takhle nebudu dokonalá, nejsem schopna dokonale naplňovat tyhle lidské nauky o tom jak má vypadat či nevypadat svěcení soboty,  .. missis Elen W. by mě zavrhla, zřejmě i mnozí její příznivci by se neubránili odsudkům. Ještě mi nikdo nevysvětlil, proč právě si následovníci Ellen W. vybrali pro svůj život tak stěžejně a úpěnlivě jen to jedno jediné přikázání. Mám představu, když se chceme povzbuzovat na cestě víry a lásky Boha a  našich bližních, tak jsou v tomto ohledu všechna přikázání stejně důležitá!!!  Příznivci Ellen W. mají vypracovaný celkem přesný program na cestě k dokonalosti, což je zřejmé při prvním setkání, dokonalé image, oni prostě ví, ALE !  ...  v podstatě Pána Ježíše vůbec nepotřebují. Mají svou cestu???

Jsou pro mě celkem paradoxem některé citace v článku, např. když skalaa cituje Ježíšova slova o "marné" zbožnosti, marném uctívání, která se projevuje v lidských příkazech, v tradicích. Myslím si, že do tradice svěcení soboty se dostalo hodně lidské nauky a lidských předpisů .. takhle né ... takhle ano, takhle možná né, takhle možná určitě ano... apod. O takové uctívání Kristus nestojí. Může vůbec příznivec Ellen W. pochopit o jaké zbožnosti tu Kristus hovoří? 

Souhlasím, že v Bibli se o neděli nic neříká .... 

Souhlasím s tím, že ten kdo miluje Krista, zachovává Jeho slovo, Kristus nás i v tom vede svým Duchem svatým v nás. 
Kolik zloby a diskuze kvůli nějaké čárce v zákoně, a tak málo pozornosti vůči těm nejdůležitějším věcem: Vždyť podle toho poznáváme, že jsme Kristovi, že máme mezi sebou lásku. 

Souhlasím, že ten kdo poznal Krista, má změněné srdce .... má Jeho lásku a ta nás vede k dokonalosti  ...změněné srdce se pozná, že už nemá zalíbení - nelibuje si v hříchu a přestoupení zákona, jemu těžko ... a také, když přicházejí přestoupení, život křesťana ovládá hřích, je to varovný signál,  zda v Jeho srdci již nevychladla láska ... nepominula ta první zamilovanost, projevující se nadšením jít Jeho cestou poslušnosti.

riveStránka vygenerována za: 1.23 sekundy