Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Iveta.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 7, článků celkem: 16463, komentáře < 7 dní: 269, komentářů celkem: 416843, adminů: 60, uživatelů: 5185  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 233 návštěvník(ů)
a 3 uživatel(ů) online:

Willy
oko
preetiroy

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
113142738
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam?
Vloženo Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 09:46:05 CET Vložil: Stepan

Ekumenismus poslal Elo

Pretože islamské náboženstvo, pokiaľ ide o jeho vznik a rozšírenie vo svete, nejaví známky vieryhodnosti, že ide o skutočné Božie zjavenie. Aj keď islam vznikol v národe, ktorý odvodzuje svoj pôvod od praotcaAbraháma, a aj keď dokonca uznáva niektorých biblických prorokov, ba aj Ježiša Krista hodnotí veľmi vysoko ako proroka, značne skreslil obraz pravého Boha ako ho poznáme z celého kontextu judeo-kresťanského zjavenia, a významne zdeformoval Božie zjavenie, dané ľuďom cez Ježiša Krista a biblických prorokov a apoštolov s Ním súvisiacich. Preto aj samotný zakladateľ islamu, Mohamed, určite nemôže byť pravým Božím prorokom. Nasvedčujú tomu o.i. nasledovné fakty:  

1.Všetci praví biblickí proroci pochádzajú z Božieho vyvoleného izraelského národa, kým on pochádza z pohanského národa. A hoci sa tento národ považuje za potomka praotca izraelského národa, Abraháma, a to cez Abrahámho syna Izmaila, prípadne tiež cez Izákovho syna Ezaua, pravdou je, že Izmail aj Ezau boli vylúčení z tej línie potomstva Abraháma, z ktorej vznikol neskôr izraelský národ, nositeľ Abrahámovho mesiánskeho požehnania a pravého Božieho zjavenia pre všetky národy sveta, Izrael. /Izmael, syn Abraháma nie s jeho ženou, ale s jeho otrokyňou, totiž Abrahám aj s jeho matkou vyhnal, kým Ezau sa sám oddelil, a obaja si vzali v rozpore so zásadami rodičov, za ženy pohanky, a tak sa stali zakladateľmi pohanských národov a stratili vieru praotca Abraháma.../. 

2. Mohamed, hoci uznáva niektoré postavy Starého zákona, a považuje Krista za významného proroka, predsa podstatne skresľuje najhlavnejšie biblické posolstvo, týkajúce sa práve Krista: neuznáva fakt, že vlastne celý Starý zákon so všetkými prorokmi, predobrazmi, celým systémom obiet bol zameraný na príchod Krista a Jeho vykupieľské dielo, ktoré vyvrcholilo jeho smrťou na kríži a Jeho slávnym zmŕtvychvstaním. Práve tieto najzákladnejšie skutočnosti kresťanskej viery /smrť a zmŕtvychvstanie Krista/ Mohamed neuznáva a popiera. 

3.Mohamed sa dokonca povyšuje svojim významom nad Krista, vyhlasuje sa za posledného proroka na zemi, za toho, ktorý má opraviť - podľa neho vraj skreslené – biblické Božie zjavenie a podriadiť všetkých ľudí na svete islamu. 

4. K tomuto cieľu postupoval po upevnení svojej moci aj s pomocou násilia, ktoré považuje za dovolený princíp pri rozširovaní islamu, najmä medzi pohanmi. 

5.Mohamed celým svojím novovytvoreným náboženstvom islamu, v mnohom dosť podstatne skreslil pravý obraz Boha, ktorý poznáme z definitívneho zjavenia Krista, a vniesol doň mravné a náboženské princípy, ktoré jasne protirečia učeniu Krista /popiera trojosobnosť v jedinom Bohu, teda aj božstvo Kristovo, zaviedol mnohožensto a iné princípy morálky, protiviace sa pravému Božeimu zjaveniu.

Možno povedať, že v islame je pravdivé a hodnoverné len to, v čom je on zhodný s kresťanstvom , či kresťansky chápaním Starého zákona, prípadne s judaizmom. Pozitívne na islame je jeho predovšetkým čistý monoteizmus. Pri zamyslení sa nad javom islamu, jeho vznik v plánoch Božej Prozreteľnosti - napriek uvedeným negatívom – napomohol návratu mnohých pohanských národov od polyteizmu k monoteizmu, a pre určitú príbuznosť k abrahámovským náboženstvám /judaizmus, kresťanstvo/ môže v budúcnosti znamenať aj potenciálna možnosť prijatia kresťanstva, čo je však iste podmienené okrem Božej milosti aj spoluprácou ľudí s touto milosťou /moslimov, ale hlavne kresťanov a ich svedectva.../ Podobná témata

Ekumenismus

"Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 19 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam? (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 10:37:15 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
ELO, proc si nenapsal, ze s Islamem nas katoliky spája Boží Matka? To mame spolecný. Ja nevím proc se tu pritomný katolici stidej za Boží Matku co pod tým krížem za nasi hríchy spolu-trpela? Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 10:56:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V deklaraci Nostra aetate říkáme o islámu toto :
ISLÁM

3 Církev se dívá s úctou také na muslimy, kteří se klanějí jedinému Bohu, živému a o sobě jsoucímu, milosrdnému a všemohoucímu, stvořiteli nebe a země, (5)((5/Srov. sv. Řehoř VII., Epist. XXI, 21, Ad Anazir (Al-Násir), regem Mauritaniae, ed. E. Caspar in MGH, Ep. sel. II, 1920, I, s. 288, 11-15: PL 148, 451A.)) který promluvil k lidem. Jeho rozhodnutím, i tajemným, se snaží podrobit celou duší, jako se Bohu podrobil Abrahám, na něhož se islámská víra ráda odvolává. Ježíše sice neuznávají jako Boha, ale uctívají jako proroka, ctí jeho panenskou matku Marii a někdy ji i zbožně vzývají. Kromě toho očekávají den soudu, kdy Bůh vzkřísí všechny lidi a odplatí jim. Proto si váží mravního života a Boha uctívají zejména modlitbou, almužnami a postem.

Jelikož během staletí povstalo mezi křesťany a mohamedány nemálo rozbrojů a nepřátelství, vybízí posvátný sněm všechny, aby zapomněli na to, co bylo, aby se upřímně snažili o vzájemné porozumění a aby společně chránili a podporovali sociální spravedlnost, mravní hodnoty, mír a svobodu pro všechny lidi.
Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam? (Skóre: 1)
Vložil: ssns v Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 11:35:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Zdravím, Elo.

Ad bod 1)

Myslím, že tvrzení:"Všetci praví biblickí proroci pochádzajú z Božieho vyvoleného izraelského národa" není pravdivé. Bude tu hodně záležet na tom, koho vlastně označuješ za proroka. Zkusím ti tedy poskytnout pár jmen pravých proroků, kteří nebyli z vyvoleného národa.

Především tu máme Noema, který žil před vyvolením národa. Z této doby se mezi proroky počítají i další (např. Henoch, Šém), ale u nich nemáme tak jednoznačné biblické svědectví o jejich prorokování. Je otázka, je-li správné řadit Melkísedeka k prorokům, ale on je označen za kněze Hospodina a není až tak nesmyslné spojit s tímto titulem i funkci proroka. Dále tu páke máme midjánce Jitra. A pak nesmíme zapomínat na Bileáma.

Ad bod 3)

Korán jmenuje 25 proroků, ale předpokládá exsitenci hodně dalších (tradičně se uvádí číslo 315), kteří působili před Mohamedem. Jakkoli paradoxně to může znít, z Koránu by bylo správnější dovozovat, že Ježíš je považován za většího proroka než Mohamed. Ježíš je jednak označován za pomazaného posla (mesiáše) a jednak byl vzat přímo k Bohu, odkud se má vrátit před všeobecným vzkříšením a soudem. Není správné tvrdit, že islám popírá ukřižování. Naprosto většinovým vysvětlením je, že Ježíš byl opravdu ukřižován, ale na kříži nezemřel, neboť byl Bohem tělesně z kříže vzat na nebesa. Existuje však i menšinový názor, že Ježíše na kříž vůbec nepřibili, ale že takto popravili někoho jiného, obvykle bývá uváděn Jidáš (je to otázka interpretace 4,157) . Mohamed není označován za pomazaného a zemřel normální smrtí. Zatímco Ježíš je stále živý, byť i jeho následně čeká smrt (19,33). Výmluvný je tento citát:

  1. A pak prokleli jsme je za to, že porušili úmluvu svou, neuvěřili ve znamení Boží, zabíjeli nespravedlivě proroky, a také za slova jejich: „Srdce naše jsou neobřezána.“ Ba ano, Bůh jim je zapečetil kvůli jejich nevěrectví a jen málo z nich uvěřilo;
  2. a za nevěrectví jejich a za slova jejich o Marii, jež nehoráznou byla pomluvou,
  3. a za slova jejich: „Věru jsme zabili Mesiáše Ježíše, syna Mariina, posla Božího!“ Však nikoliv, oni jej nezabili ani neukřižovali, ale jen se jim tak zdálo. A věru ti, kdož jsou o něm rozdílného mínění, jsou vskutku na pochybách o něm. A nemají o něm vědomosti žádné a sledují jen dohady; a nezabili jej určitě,
  4. naopak Bůh jej k sobě pozdvihl , neboť Bůh je mocný, moudrý.
  5. A věru není nikdo mezi vlastníky Písma, kdo by v Něj neuvěřil předtím, než zemře - a v den zmrtvýchvstání bude pak proti nim svědkem . (súra 4)
Je tedy pravda, že Mohamed bývá označován za největšího proroka a pěčeť proroků. Spojuje se s ním titul Habibullah (milovaný Bohem), s Ježíšem pak označení Ruhullah (duch Boží). K pětici největších proroků pak ještě patří Abraham (Khalilullah - přítel Boha), Mojžíš (Kalimullad - ten, který mluvil s Bohem) a Noe.

Ad bod 4)

Tak v případě použití násilí při prosatování Božího záměru navazuje na Starý zákon.

Ad body 2 a 5)

Tady se už pohybujeme v oblasti víry. Muslimové budou zase tvrdit, že my zcela zkreslujeme pravé poselství Boží. Faktem ale zůstává, že nevidím způsob, jak nějak věrohodně zpochybnit samotné ukřižování (=smrt na kříži) Ježíšovo. Představa, že Ježíš byl přibit na kříž a Bůh zázračně z kříže zachránil a vzal k sobě, aby ti, co tam stáli, následně vybájili historku o jeho smrti, pohřbu a zmrtvýchvstání mi přijde nepravděpodobná. Proč vymýšlet nějaký mýtus, když mám k dispozici exemplární ukázku Božího přihlášení se k Jěžíši a kupu očitých svědků, že? Poněkud logičtěji vypadá menšinový názor, že byl ukřižován někdo jiný. Setkal jsem se dvěma vysvětleními. První říká, že šlo o člověka Ježíšovi přirozeně podobného. Tady by sice bylo možné, že se Římané spletli, ale pochybuji, že by učedníci a příbuzní nepoznali Ježíše. Druhé vysvětlení pak říká, že Bůh sám způsobil, že někdo (pravděpodobně Jidáš) náhle vypadal úplně stejně jako Ježíš. S tém těžko polemizovat.

Jinak s tebou souhlasím v tom, že Korán považuji za nedůvěryhodný. Důvodů je mnoho, ale to bylo spíš na článek než komentář.
Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam? (Skóre: 1)
Vložil: Didymos v Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 16:04:21 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Poutnicku,
To vaše  učení o "Trojici" není učení Kristovo!Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie islam? (Skóre: 1)
Vložil: ekumenickykrestan (ekumenickykrestan@ekumenickykrestan.sk) v Pátek, 26. únor 2010 @ 07:50:17 CET
(O uživateli | Poslat zprávu) http://cs.christiantoday.com/
Preco by sme nemohli uctievat Boha spolone s Islamistami? Ved II Vatikansky koncil jasne hovorí:
NA3: Moslimské náboženstvo Synopsa, str. 229:


Cirkev sa s úctou díva i na moslimov, ktorí sa klaňajú jedinému, živému, jestvujúcemu, milosrdnému a všemohúcemu Bohu, Stvoriteľovi neba i zeme, ktorý "prehovoril k ľuďom. Jeho ustanoveniam, a to aj skrytým, usilujú sa podrobiť z celého srdca, ako sa podriadil Bohu Abrahám, na ktorého sa islamská viera rada odvoláva. Ježiša síce neuznávajú za Boha, ale si ho ctia ako proroka. Uctievajú si aj jeho panenskú Matku Máriu a zavše ju aj nábožne vzývajú. Okrem toho očakávajú súdny deň, keď Boh dá odplatu všetkým zmrtvychvstaným ľuďom. Popritom majú v úcte mravný život a uctievajú Boha najmä modlitbou, almužnou a pôstom.Stránka vygenerována za: 0.24 sekundy