Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Jáchym.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 9, článků celkem: 16194, komentáře < 7 dní: 261, komentářů celkem: 397241, adminů: 60, uživatelů: 5077  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 290 návštěvník(ů)
a 4 uživatel(ů) online:

Akuzativ
oko
rosmano
gregorios777

Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
109060841
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie judaizmus?
Vloženo Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 09:45:24 CET Vložil: Stepan

Ekumenismus poslal Elo

 
Pretože hoci je judaizmus historickým a zjaveným náboženstvom, neobsahuje plnosť Božieho zjavenia pre ľudstvo, ale len čiastočné, neúplné, nedokonalé /starozákonné/ zjavenie. A to práve preto, lebo v rozhodujúcom momente ich dejín, na ktoré ich celé stáročia pripravovali proroci Starého zákona, keď sa toto zjavenie sa malo definitívne doplniť, zavŕšiťa osvietiť novým svetlom, ktoré im mal priniesť nimi očakávaný Mesiáš, judaisti Krista neprijali, ba odmietli ho...

 Žiaľ, väčšina izraelského národa z rozličných príčin /politické okolnosti, strach pred náboženskými autoritami a pod./ svojho Mesiáša, Krista v osobe Ježiša z Nazaretu neprijala, ba sa voči nemu zatvrdila. Ba neskôr tých, ktorí v Krista uverili, vyhnali spomedzi seba a dokonca prenasledovali. Preto judaizmus, hoci vyznáva pravého Boha, Stvoriteľa neba i zeme, Boha Abraháma, Izáka a Jakauba, Boha prorokov Starého zákona, Boha Izraela, neobsahuje plnosť Božieho zjavenia pre ľudstvo, a je to teda zjavenie neúplné, nedotiahnuté k Bohom zamýšľanému cieľu: k očakávanému Mesiášovi Izraela, Kristovi a Jeho doplňujúcemu definitívnemu zjaveniu Božiemu. Z tohto dôvodu obraz Boha a obsah zjavenia, ktoré judaizmus podáva, je neúplný a do určitej miery aj skreslený... Podobná témata

Ekumenismus

"Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie judaizmus?" | Přihlásit/Vytvořit účet | 11 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie judaizmus? (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Čtvrtek, 25. únor 2010 @ 10:58:40 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
V deklaraci Nostra aetate říkáme o judaismu toto :

ŽIDOVSKÉ NÁBOŽENSTVÍ

4 Když posvátný sněm zkoumá tajemství církve, má na paměti svazek, kterým je lid Nového zákona duchovně spojen s Abrahámovým potomstvem.

Církev Kristova totiž uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají podle Božího tajemství spásy až k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům. Vyznává, že všichni, kdo věří v Krista, jsou Abrahámovými dětmi podle víry, (6)((6/Srov. Gal 3,7.)) že jsou zahrnuti v povolání tohoto patriarchy a že odchod vyvoleného národa ze země otroctví je tajemným předobrazem spásy církve. Proto církev nemůže zapomenout, že obdržela zjevení Starého zákona prostřednictvím národa, s kterým Bůh ve svém nevýslovném milosrdenství uzavřel starou smlouvu. Ví, že bere sílu z kořene ušlechtilé olivy, na kterou jsou naroubovány ratolesti plané olivy, pohani. (7)((7/Srov. Řím 11,17-24.)) Církev totiž věří, že Kristus, náš pokoj, usmířil svým křížem Židy a pohany a v sobě spojil dvojí v jedno. (8)((8/Srov. Ef 2,14-16.)) 

Církev má vždycky před očima také slova apoštola Pavla o jeho soukmenovcích, že totiž „jim patří synovství i sláva i smlouva s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení, jejich předkové jsou praotci a od nich podle lidské přirozenosti pochází i Kristus“ (Řím 9,4-5), syn Marie Panny. Připomíná si také, že z židovského národa pocházejí apoštolové, základy a sloupy církve, a většina prvních učedníků, kteří oznámili světu Kristovo evangelium.

Podle svědectví Písma svatého Jeruzalém nepoznal čas svého navštívení (9)((9/Srov. Lk 19,44.)) a velká část Židů nepřijala evangelium. Ano, nemálo se jich postavilo proti jeho šíření. (10)((10/Srov. Řím 11,28.)) Přesto podle apoštola zůstávají pro své otce milí Bohu, jehož dary a povolání jsou neodvolatelné. (11)((11/Srov. Řím 11,28-29; 2. vat. koncil, Věrouč. konst. o církvi Lumen gentium: AAS 57 (1965), 20.)) Společně s proroky a s týmž apoštolem očekává církev den, známý jen Bohu, kdy budou všechny národy vzývat Boha jedním hlasem a „sloužit mu společnou paží“ (Sof 3,9). (12)((12/Srov. Iz 66,23; Ž 65,4; Řím 11,11-32.)) 

Protože tedy mají křesťané a Židé tak velké společné dědictví, chce tento posvátný sněm podpořit a doporučit vzájemné poznávání a úctu. Toho lze dosáhnout především biblickými a teologickými studiemi a bratrskými rozhovory.

Třebaže židovští předáci se svými stoupenci přivodili Kristovu smrt, (13)((13/Srov. Jan 19,6.)) přece nelze to, co bylo spácháno při jeho mučení, přičítat všem Židům bez rozdílu, ani tehdejším ani dnešním. I když je církev novým Božím lidem, přece nesmějí být Židé označováni ani za zavržené Bohem ani za prokleté, jako kdyby to vysvítalo ze svatého Písma. Proto ať si dají všichni pozor, aby při katechezi a při kázání Božího slova neučili nic, co se neshoduje s pravdou evangelia a s Kristovým duchem.

Církev, která zavrhuje veškeré pronásledování, ať jde o kohokoli, protože má na paměti společné dědictví se Židy a je vedena nikoli politickými pohnutkami, nýbrž náboženskou evangelijní láskou, želí nenávisti, pronásledování a projevů antisemitismu, jimiž se kdykoli a kdokoli obrátil proti Židům.

Ostatně Kristus, jak církev vždycky učila a učí, podstoupil dobrovolně s nesmírnou láskou utrpení a smrt za hříchy všech lidí, aby všichni dosáhli spásy. Je tedy povinností církve ve svém kázání hlásat Kristův kříž jako znamení všeobecné Boží lásky a zdroj veškeré milosti.
Re: Čo by nás mohlo spájať: Prečo nie judaizmus? (Skóre: 1)
Vložil: Valdes v Pátek, 26. únor 2010 @ 08:02:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
2."DUCHOVNÁ PRÍBUZNOSŤ" KRESŤANOV A ŽIDOV


Čo hovorí koncil o"duchovnej príbuznosti" kresťanov a židov?

O židoch sa hovorí, že je to "národ, ktorému bol darovaný zákon a prisľúbenia, a z nich podľa tela pochádza Kristus (pozri Rimanom 9, 4-5), národ vzhľadom na vyvolenie milovaný kvôli otcom, lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné (pozri Rimanom 11, 28-29)"
(LG 16, odsek L). "Koncil pamätá na putá, ktoré duchovne zjednocujú národ Nového Zákona s potomstvom Abraháma... Cirkev nemôže zabudnúť... že sa živí z koreňa tej šľachetnej olivy, do ktorej boli vštepené ratolesti olivy planej, to jest, pohania (pozri Rimanom 11, 17-24). Lebo Cirkev verí, že Kristus, náš pokoj, zmieril skrze križ židov s pohanmi, a že z tých dvoch utvoril v sebe jedno (pozri Efezanom 2, 14-16)" (kapitola "Židovské náboženstvo" Deklarácie o nekresťanských náboženstvách - NA 4).
Pápež Ján Pavol II. hovorí o židoch ako "o starších bratoch vo viere. Tieto slová, okrem iného, vyjadrujú aj to, čo povedal koncil, a to, o čom je hlboko presvedčená Cirkev" (Pápež Ján Pavol IL: Prekročiť prah nádeje, 1995, str. 134).
A katolícky katechizmus, hovoriac o duchovnej blízkosti súčasného judaizmu a kresťanstva, vyhlasuje, že "Boží ľud Starého Zákona a nový Boží ľud smerujú k podobnému cieľu: očakávajú príchod (alebo návrat) Mesiáša. Ale na jednej strane je to očakávanie návratu Mesiáša, ktorý zomrel, a vstal z mŕtvych, a je uznávaný za Pána a Božieho Syna; na druhej strane je to zasa očakávanie príchodu Mesiáša, (ktorého črty ostávajú zahalené)"
(Katechizmus katolíckej cirkvi, par. 840).

Zodpovedá Svätému Písmu tvrdenie koncilu o duchovnej príbuznosti kresťanov a židov: "putách, ktoré duchovne zjednocujú národ Nového Zákona s potomstvom Abraháma"?

Nie, nezodpovedá. Ako je známe, Abrahám dostal od Boha zasľúbenie, že z neho vzíde veľký národ a v Abrahámovi sa požehnajú všetky pokolenia zeme (Genezis 12, 1-3), a jeho potomkovia cez Izáka a Jakuba sa stanú vyvoleným Božím národom. Toto vyvolenie sa naplnilo v židovskom národe v starozákonných časoch. Avšak, keď židia neprijali Ježiša Krista, Kristus predpovedal: "Mnohí prídu od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve; a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami." (Matúš 8, 11-12).
Alebo ešte: "Vám sa Božie Kráľovstvo vezme a dá sa národu, ktorý bude prinášať úrodu" (Matúš 21, 43), čo bolo vyplnené po ukrižovaní Krista židmi.

A nehovoria o duc*****m príbuzenstve kresťanov a židov odkazy na list apoštola Pavla Rimanom?

Nie, brané v kontexte listu, svedčia o opaku: o duc*****m rozdelení kresťanov a židov, o zbavení židov Nebeského Kráľovstva a jeho odovzdaní pohanom.
Za odkazom, na ktorý poukázal koncil (Rimanom 9, 4-5) čítame: "Ale nie že by bolo zlyhalo Božie slovo. Veď nie všetci, čo sú z Izraela, sú z Izrael. A nie sú všetci Abrahámovými deťmi len preto, že sú jeho potomci... nie telesné deti sú Božími deťmi, ale deti prisľúbenia sa považujú za potomstvo" (Rimanom 9, 6-8), a ďalej, odvolávajúc sa na proroka Ozeáša: Nazvem nie Môj ľud Mojím ľudom a Nemilovanú Milovanou... "Vy nie ste môj ľud", tam sa budú volať Synmi živého Boha" (Rimanom 9, 25-26).
Apoštol hovorí nielen, že sa pohania stali následníkmi Abraháma podľa zasľúbenia, no aj to, že židia, ktorí neveria v Krista, sa zbavili Nebeského Kráľovstva: "niektoré ratolesti boli odlomené, a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto... boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru (sa držíš vierou)" (Rimanom 11, 17, 20).
V liste Efezanom (Efezanom 2,14-15) apoštol Pavol hovorí, že Kristus zmieril na kríži Svojím Telom a Krvou v Neho veriacich pohanov a židov, tj. kresťanov, ale o zmierení neveriacich niet ani slova.

No, možno, že jestvujúce viery kresťanov a židov sú v podstate duchovne blízke jedna druhej?

Nie, v skutečnosti viery kresťanov a židov nemajú duc***** príbuznosť: židia zavrhujú Nový Zákon a všetky kresťanské duchovné pravdy: O Trojici, o Ježišovi Kristovi, ako Bohočloveku, Božom Synovi, Spasitelovi a Sudcovi, považujúc Ho za obyčejného človeka, ktorý nemal otca a iné.

A v čom teda spočíva rozdiel a podobnosť uctievania: u kresťanov Pravého Boha Presvätej Trojice, u starovekých židov - Pravého Boha Jehovu a u súčasných židov - lživého boha Jehovu?

Rozumie sa, Jeden a Ten istý Pravý Boh, Ktorému sa klaňajú kresťania stvoril svet (pozri Genezis 1), a Jemu sa klaňali starovekí židia, čo sa potvrdzuje tým, že On sa zjevil Abrahámovi v podobe Troch Cudzincov (pozri Genezis 18, 1-5); avšak pre starozákonného človeka toto bolo tajomstvom, ktoré ľuďom odkryl Ježiš Kristus v Evanjeliu. No keďže židia neprijali Pravého Boha Ježiša Krista a boli Ním sami odvrhnutí, tak toto tajomstvo ostalo pre nich skryté za siedmymi pečaťami, a terez uctievajú falošného boha, ktorý hoci i nosí starožidovské meno Pravého Boha - Jahve alebo Jehova, no je nejestvujúcim netrihypostáznym (nezahŕňa tri osoby - pozn. prekl.) bohom-modlou.

Ako hodnotiť vyhlásenie katolíckeho katechizmu, ktoré sa týka súčasných židov, o tom, že Boží ľud Starého Zákona a nový Boží ľud smerujú k podobnému cieľu a oba svojím spôsobom očakávajú príchod Mesiáša ?

Tu práve dochádza k pokusu zameniť absolútne lživé náboženstvo súčasného judaizmu za Bohom zjevené starozákonné náboženstvo. V skutočnosti, starozákonní židia očakávali príchod Mesiáša, Spasiteľa židovského národa. No terez, po tom, ako odvrhli Ježiša Krista, očakávajú príchod iného "Mesiáša", ktorý bude podľa kresťanskej viery antikristom. Takže tvrdenie o "podobných cieľoch" a očekávaní Mesiáša židmi je úplne lživé, lebo ako Mesiáša predstavuje antikrista a prirovnáva život budúceho veku - Nebeské Božie Kráľovstvo, očakávané kresťanmi, ku kráľovstvu antikrista na zemi, očekávanému židmi.

A ako zhodnotiť vyhlásenie rímsko-katolíkov, že súčasní židia sú našimi "staršími bratmi vo viere"?

Je úplne očividné, že také vyhlásenie úplne protirečí základom kresťanskej i židovskej viery, a ak poznáme názor judaizmu na Ježiša Krista , takéto vyhlásenie možno učiniť len v tom prípade, ak sa zriekneme nezvratných kresťanských právd o Ježišovi Kristovi ako Bohočloveku, Jedinom Spasitelovi ľudského rodu, Jeho vtelení zo Svätého Ducha to jest, zradiť Ježiša Krista aby sa vyhovelo židom.

Či koncil správne vyhlasuje, že "neslobodno židov predstavovať ako od Boha zavrhnutých, ani ako zlorečených, sťaby to vyplývalo zo Svätého Písma", pretože nemožno "učiť ničomu, čo nie je v súlade s pravdou Evanjelia a Kristovým duchom"
(Deklarácia o nekresťanských náboženstvách, kapitola "Židovské náboženstvo" - NA 4)?

Nie, to je nesprávne. Sväté Písmo hovorí o opaku. Napríklad: podobenstvo Ježiša Krista o zlých vinohradníkoch (pozri Matúš 21, 35-45, Marek 12, 1-12, Lukáš 20, 9-19) alebo Jeho proroctvo: "aby na vás padla všetka spravodlivá krv, vyliata na zemi, počnúc krvou spravodlivého Ábela až po krv Zachariáše, Barachiášovho syna, ktorého ste zabili medzi chrámom a oltárom. Veru, hovorím vám: To všetko padne na toto pokolenie." (Matúš 23, 35-36 a Lukáš 11, 50-51), alebo analogické proroctvá (pozri Matúš 8, 11-12; 12, 41-42; 12, 43-45; Lukáš 11, 31-32; 21, 23-24). A tiež slová samotných židov: "A všetok ľud odpovedal: "Jeho krv na nás a na naše deti" (Matúš 27, 25). Vyhlásenie koncilu popiera existenciu všetkých týchto veršov v Evanjeliu a predkladá vedomú lož.

Vychádzajúc z vysvetleného, čo možno povedať o tvrdení koncilu o "duchovnej príbuznosti" židov a kresťanov?

Je absolútne lživé, pretože úplne protirečí základným tézam kresťanstva a judaizmu, vedie k uznaniu za "pravého Boha" netrihypostázneho bohamodlu Jehovu, ktorému sa klaňajú súčasní židia, vedie k zrieknutiu sa pravdy o Ježišovi Kristovi ako Jedinom Mesiášovi, k zrieknutiu sa nezvratnosti právd o budúcom veku, ako o Nebeskom Kráľovstve, o Ježišovi Kristovi ako Bohočloveku, o Jeho vtelení zo Svatého Ducha protirečí mnohopočetným veršom Nového Zákona, ktoré dokazujú opak, a jeho zdôvodnenie je skonštrulované na prekrútenie zmyslu týchto veršov na protichodný a na priamej lži.

3. O "DUCHOVNEJ BLIZKOSTI" KRESŤANOV A MOSLIMOVStránka vygenerována za: 0.18 sekundy