Grano Salis NetworkGrano SalisGranoChatMusicalise-KnihyModlitbyD K DKřesťANtiqC H M IMOSTYNotabeneECHO 
Vítejte na Grano Salis
Hledej
 
Je a svátek má Matěj.   Vytvoření registrace
  Článků < 7 dní: 5, článků celkem: 16615, komentáře < 7 dní: 257, komentářů celkem: 427687, adminů: 60, uživatelů: 5242  
Vyzkoušejte
Jednoduché menu

Úvodní stránka

Archiv článků

Protestantské církve

Veřejné modlitby

Zpovědnice

e-Knihovna

e-Knihy pro mobily

Kam na internetu

Soubory ke stažení

Recenze

Diskusní fórum

Tvůj blog

Blogy uživatelů

Ceny Zlatá Perla

Ceny Zlatá Slza

Doporučit známým

Poslat článek


Tip na Vánoční dárek:

Recenze
Obsah
OBJEDNAT


GRANO MUSICALIS

Hudební portál
GRANO MUSICALIS
mp3 zdarma

Velký pátek

Vzkříšení


Pravidla


Kdo je online
Právě je 86 návštěvník(ů)
a 0 uživatel(ů) online:


Jste anonymní uživatel. Můžete se zdarma registrovat kliknutím zde

Polemika


Přihlášení

Novinky portálu Notabene
·Selhání pøedstavitelù Jižních baptistù pøi ochranì obìtí sexuálního zneužívání
·Sbor Bratrské jednoty baptistù v Lovosicích vstoupil do likvidace
·Informace z jednání Výkonného výboru BJB dne 10. kvìtna 2022
·JAS 50 let: Adrian Snell, trièko a beatifikace Miloše Šolce
·Online pøenosy ze setkání všech JASákù k 50. výroèí pìveckého sboru JAS
·Prohlášení tajemníka Èeské evangelikální aliance k ruské agresi na Ukrajinì
·Jak se pøipravit na podzimní vlnu?
·Kam se podìly duchovní dary?
·Bratrská jednota baptistù se stala èlenem Èeské eavngelikální aliance
·Patriarcha Kirill v Západu vidí semeništì zla a sní o vizi velkého Ruska

více...

Počítadlo
Zaznamenali jsme
116133212
přístupů od 17. 10. 2001

Hledání: Bůh jako stvořitel zla
Vloženo Pondělí, 14. prosinec 2009 @ 21:27:07 CET Vložil: Stepan

O Bibli poslal ssns

Zeptáte-li se křesťana, kde se ve světě bere zlo, když je Bůh dobrý, vyslechnete si povídání o Satanovi, který se kdysi vzbouřil proti Bohu, svedl člověka atd. Pokud jde o podíl Boha na existenci zla, pak mluvíváme o tom, že ji jen dočasně dopustil. Bible nám však říká něco jiného - Bůh je přímo tvůrcem zla. 


Poznámka úvodem

Uvědomuji si, že tvrzení uvedené v úvodních větách může působit jako rouhání. Chápu, že u mnohých může vyvolat silnou emocionální rekaci, ale domnívám se, že bychom neměli ignorovat to, co Písmo učí, i když se nám to nemusí líbit.

Bůh ústy proroka tvrdí, že je tvůrcem zla


Ve 45. kapitola proroka Izajáše o sobě Bůh praví:"Já jsem Hospodin a jiného už není, mimo mne žádného Boha není. Přepásal jsem tě, ač jsi mě neznal,aby poznali od slunce východu až na západ, že kromě mne nic není. Já jsem Hospodin a jiného už není. Já vytvářím světlo a tvořím tmu, působím pokoj a tvořím zlo, já Hospodin konám všechny tyto věci."

Bůh nám tu tedy sděluje, že právě on tvoří zlo. Septuaginta používá tam, kde je v ČEPu "zlo" slovo κακός (Strong G2556), které se významově velmi dobře kryje s použitým hebrejským slovem (Strong H7451). Vzhledem k vysokému počtu výskytů v Bibli uvedu jen několik příkladů tak, jak jdou za sebou od Genesis (slovo použité k překladu podtrženo):

Gn 31,14b: "Měj se na pozoru! Mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém (dosl. ze zla)"),
Gn 31,29: Bylo v mé moci naložit s vámi zle (dosl. udělat zlo). Ale Bůh vašeho otce mi na dnešek řekl: »Měj se na pozoru, mluv s Jákobem jen v dobrém, ne ve zlém
Gn 48,16a: Anděl, Vykupitel, jenž před vším zlým mě chránil, ať požehná těm chlapcům.
Lv 27,12: Kněz je odhadne, je-li dobré nebo špatné, a bude podle knězova odhadu.

Podívejme se nyní do samotného Izajáše:

3,11: Běda, zle bude svévolníku, tomu se dostane odplaty za to, co páchal. (dosl. zlo ... bude mu uděláno)
5,20: Běda těm, kdo říkají zlu dobro a dobru zlo, kdo vydávají tmu za světlo a světlo za tmu, kdo vydávají hořké za sladké a sladké za hořké!
31,2b: Přivodí zlé věci, neruší svá slova. (dosl zlo)
56,2c: aby jeho ruka neučinila nic zlého.
59,7a: Jejich nohy pádí za zlem.

Mojžíšovi Bůh sděluje, že je zodpovědný za tělesná postižení člověka

Hospodin mu však řekl: "Kdo dal člověku ústa? Kdo působí, že je člověk němý nebo hluchý, vidící nebo slepý? Zdali ne já, Hospodin? (Ex 4,11)

V souvislosti s tímto veršem jsou zajímavá i slova Ježíšova. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?"Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží". (J 9,2-3) I zde je za slepotu odpovědný ten, kdo chtěl, aby se zjevily skutky Boží, tj. Bůh sám.

Bůh se označuje za toho, kdo působí zlo


Když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese? Stane-li se v městě něco zlého, zda nejedná Hospodin? (Am 3,6) Zde nás tedy Hospodin ústy dalšího proroka ujišťuje o tom, že zlo je projevem jeho jednání.

Konkrétní projevy zla způsobeného Bohem

Povšimněme si, že Písmo nám tvrdí, že to byl právě Bůh, který způsobil, že někdo jednal zle, tj. tak, že byl za své jednání následně potrestán. V Exodu tak Hospodin čtyřikrát tvrdí (4,21; 7.3; 14,4 a 14,17), že zatvrdí srdce faraóna (Egypťanů), aby jednal(i) v přímém rozporu s tím, co jim ústy Mojžíše a Árona sám nařídil. 2S 24,1 nás informuje, že sám Hospodin podnítil Davida k tomu, aby sečetl lid a udělal tak něco, co bylo hříchem. Sám David se k hříšnosti svého skutku přiznává (2S 24,10) a Hospodin ho trestá za něco, k čemu ho sám podnítil. (2S 24,12nn) V 1Pa 21,1 se dočteme, že Davida ke sčítání přiměl "satan". Křesťané se často pokoušejí tento problém nějak okecat s tím, že Satan mohl Davida k něčemu přimět, protože ho Bůh opustil. To se ale v Písmu nepíše, neboť ve 2S je iniciátorem jednozněčně sám Bůh. V principu tu máme několik možných vysvětlení:

  1. Došlo k písařské chybě. V Písmu je hodně takových chyb (zejména u čísel), ale pokud bychom se měli domnívat, že je možné, že písaři zaměnili slovo Satan za slovo Hospodin v 1Pa 21,1 (nebo obráceně ve 2S 24,1), pak je Bible bezcenná, neboť nemůžeme mít jistotu, že k podobné záměně nedošlo na více místech a Bohu tak nejsou připisována slova a skutky ďábla či obráceně.
  2. Je to svědectvím teologického vývoje v rámci SZ, kdy Židé začali připisovat špatnosti ďáblu místo Boha. Tento výklad liberálních teologů tak předpokládá, že kdyby byl Exodus napsán později, byl by za původce zatvrzení srdce faraóna označen právě Satan. Problém tohoto výkladu ale je, že i v pozdější literatuře (např. výše uvedený Ámos) je zlo připisováno přímo Bohu.
  3. Satan je služebník Boha, který koná jeho vůli podobně jako další andělé, kteří někdy zvěstují Jeho slovo, jindy konají přímo skutky v Jeho zasoupení.
  4. Slovo satan není správné chápat jako jméno kvůli nepřítomnosti určitého členu. Satanem se tu rozumí sám Hospodin, který se stal odpůrcem (to je význam slovo satan) Davida. V tomto smyslu (satan=kdokoli, kdo odporuje) je slovo satan v Písmu použito opakovaně i o lidech.
Závěr

Některé novější překlady Písma se pokoušejí změkčit výroky v Iz 45,7 a Am 3,6 tím, že místo "zlo" vkládají slova jako katastrofy či kalamity (ne tak ovšem ČSP, kde je v Iz "tvořím zlé" a v Am "nastane zlo"). Takový překlad je jednak v rozporu s židovskou tradicí (Septuaginta i současné rabínské překlady, kde se pravidelně vyskytuje slovo zlo {evil}) a jednak situaci nijak výrazně nevylepšuje, neboť katastrofami, k jejichž autorství se Bůh hlásí, nejsou jen povodně, zemetřesení či hurikány, ale i epidemie, války a katastrofy, které se týkají jen jednotlivců či malé skupiny lidí, prostě vše, co je u Izajáše postaveno jako protiklad ke slovu shalom, což neznamená jen mír a pokoj. (Strong H7965)


Podobná témata

O Bibli

"Bůh jako stvořitel zla" | Přihlásit/Vytvořit účet | 208 komentáře | Search Discussion
Za obsah komentáře zodpovídá jeho autor.

Není povoleno posílat komentáře anonymně, prosím registrijte se

Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Genuine v Pondělí, 14. prosinec 2009 @ 23:24:23 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Milý ssns, mám dojem, žes zaťal do živého masa, a že se na Tebe všichni brzo sesypou, aby Tě ukřičeli jako vosy. Ale já naprosto souhlasím.

Písmo jednoznačně a explicitně říká i na dalších místech, než která cituješ, že Bůh koná zlo. Například je známo, že Bůh zatvrdil faraonovo srdce aby faraon nepustil židy z Egypta, a následně za trest za faraonovu tvrdost srdce Bůh usmrtil všechny prvorozené v Egyptě. Je taky známo, že za hřích krále Davida Bůh usmrtil několik tisíc lidí, zatímco Davidovi se nestalo nic.

A byl to Bůh, a nikdo jiný, než Bůh, kdo předpověděl, že přivede na Židy kruté kaldejce. Ostatně nedávno bylo hezké povídání na rádiu TWR přesně o tomhle, že Bůh koná zlo. Přednášel to tam můj oblíbený kazatel, ani nevím jak se jmenuje, ale od něho dokážu překousnout ledacos, i když uznávám, že tohle bylo i na mě dost hustý, a docela mi to otevřelo oči, i když si nejsem jistý, jestli jsem toužil právě po této části pravdy. Ale bohužel taky říkal něco, co se mi nelíbilo, že totiž kdyby někdo nesouhlasil, že Bůh koná zlo, tak mu vzkazuje apoštol Pavel: "Co jsi člověče, že soudíš Boha?" To přece není o tom, jestli Boha soudíme. Bůh je zkrátka hóóódně jiný, neýž si lidé představují, a občas jim to dojde. Kolik jen bitev museli pod vedením Boha izraelité vybojovat? Kolik končetin, hlav a střev po těch bitvách vedených samotným Bohem zůstalo na zemi? A jak to asi bylo s Hitlerem, nebo Stalinem? Kdo zatvrdil jejich srdce? Proč se vlastně ptám, že? Chcachacha!!!

Byl to Bůh a nikdo jiný, než Bůh, kdo naplánoval strukturu a pohyb celého vesmíru, galaxií, hvězd a planet, organizaci živých buněk, našeho mozku, molekul, atomů až po částice, o jejichž existenci nemáme dosud ani ponětí. Jsme snad schopni myslet myšlenky, které ON nenaplánoval? Jsme snad schopni činů, které ON detailně nepromyslel tisíce let předtím, než my jsme se narodili?

Bůh rozhoduje o tom, kdo zhřeší, kdo ho zradí a kdo za to půjde do pekla. Kdyby boží trest byl jen reakcí na to že se Bohu něco vymklo z kontroly, pak by to nebyl Bůh.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: noire v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 00:00:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu | Blog)
V podstatě se s tím dá souhlasit, jen bych si troufnul doplnit poznámku:
Téměř vždy, když "Bůh dopouští zlo" Bible píše o Božím spravedlivém soudu. Není to tak, že nejprve Bůh stvořil zlo. Dříve člověk zhřešil a přišlo porušení na zem. A potopa, zkáza Sodomy, egyptské rány, genocida Kenánců atd. je možné vnímat nejen jako zlo, ale především jako Boží soud.

MartinČ.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 07:31:28 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Dobrý článek. Tohle věřící vychovaný v iluzi, že zlo je mimo Boží vůli a že zlo je tak nějak samo o sobě a vymyká se Boží svrchované vůli, bude těžko akceptovat. A bude se ohánět řadou legitmních biblických veršů, kde Bůh naopak žádá dobré. My lidé jsme v zajetí iluzorního humanismu a antropocentrismu, z toho pramení naše normování Pána a hraní si na soudce svrchovaného Stvořitele. 
Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Genuine v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 13:01:31 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)

Připadá mi, že se tady chodí okolo horké kaše. Když se řeklo A, nezbývá než říct B. Jestliže křesťanský Bůh plánuje a způsobuje zlo, pak není důvod smiřovat se s ním, zajímat se o něho.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Jaela v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 13:49:26 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
sns
Na počátku byli andělé stvořeni Bohem, jako přirozeně dobří, ale sami ze sebe udělali zlé. Písmo mluví o hříchu padlých andělů. Tento jejich "pád" spočívá ve svobodném rozhodnutí těchto stvořených duchů radikálně a neodvolatelně odmítnout Boha a jeho vládu. Ohlas této vzpoury nacházíme ve slovech, kterými se pokušitel obrátil na naše prarodiče: "Budete jako Bůh" - Genesis 3,5
"Ďábel hřeší od začátku" 1 Jan 3,8, "je otec lži" - Jan 8,44.

Jestliže hřích andělů nemůže být odpuštěn, pak je to pro neodvolatelný charakter, který má jejich rozhodnutí, a ne pro nedostatek Božího milosrdenství. "Po pádu už nemají možnost litovat, tak jako už nemohou litovat lidé po smrti."

Satanova moc však není neomezena. I on je pouze tvor, sice mocný, protože je čirý duch, ale přece jen tvor: nemůže zmařit budování Božího království. I když satan působí ve světě z nenávisti k Bohu a k jeho království, které je v Ježíši Kristu, a i když jeho činnost působí vážné škody  duchovního rázu a nepřímo i fyzického - každému člověku i společnosti, tuto činnost dopouští Boží prozřetelnost, která mocně a přitom nenásilně řídí dějiny člověka i světa. Boží dopuštění této ďáblovy činnosti je velké tajemství, avšak "my víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha" - Římanům 8,28

Takže Hospodin nestvořil zlo ssns. Zlo přišlo na svět svobodným rozhodnutím andělů, kteří padli.

Hospodin ve své prozřetelnosti dopouští a ví o něm. Když se zlo na světě děje, nemusíme se bát, protože milujeme Boha a on je i v tom zlu s námi.

A navíc ssns zlo nemá větší moc než Hospodin. HOSPODIN JE NEJMOCNĚJŠÍ. Proto se lidé mají v jednotě modlit. Hospodin nás slyší a hodně věcí i ochranu před zlem si můžeme vyprosit. Hospodin tedy zlo nepůsobí, dopouští ho a má nad ním navrch víš.

Omlouvám se, ale tvůj článek je zavádějící a popírá to, že Hospodin je nejmocnější na tomto světě a ve vesmíru vůbec.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Niteo v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 14:40:29 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že jde o to v jaké pozici k této otázce přistupujeme.
Pokud usuzuju Boží charakter na základě případů, kde tvoří zlo i dobro, pak mi vychází přinejlepším Bůh, který je dvojaký. Tuto možnost,ale považuji za málo pravděpodobnou, protože z kontextu celé bible vyplívá, že Hospodin dvojakost nesnáší.
Pokud soudím činnost Boha na základě Božího charakteru, který nám dokázal tím, že za nás Ježíš zemřel (a snad i právě proto zemřel, abychom si mohli odpovědět na tento typ otázek), potom zjišťujeme, že si Bůh používá zlo k dobru. Nikdo by si ale neměl myslet, že je Bůh tím pádem nespravedlivý, protože je dosti možné, že jsme jako lidstvo jak říká Pavel nádoby určené na smetí a ke zničení díky svým vlastním hříchům a zkoušíme jen celou dobu Boží trpělivost. Na druho stranu pokud bude existovat někdo kdo by byl nespravedlivě postihnut zlem, věřím, že mu to Bůh bohatě splatí při svém příchodu a o svou odměnu zcela jistě nepřijde.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Elo v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 17:57:00 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Myslím, že aj samotný názov, aj mnohé názory, ktoré som tu čítal, hlboko skresľujú obraz o našom Bohu. Boh je Láska, Svätosť, Dokonalosť, Pravda, Svetlo, a niet v ňom nijakej tmy. To je obraz Boha, ktorý vykreslil Boh sám o sebe v Novom zákone, hlavne cez Ježiša krista, ale aj cez apoštolov a svätopiscov. Toto je paradigma, cez ktorú sa nám treba pozerať aj na všetko ostatné v Písme, a nie naopak. Starý zákon, hoci je veľmi dôležitý pre chápanie celého Písma, je predsa iba prechodný jav /lešenie k  stavbe - vi´d Pavol.../,  provizórium na ceste k Novému zákonu, je to vychovávateľ ku Kristovi podľa Pavla. Všetko, čo v Starom zákone odporuje svetlu Kristovmu, treba upodozrievať... Toto je hlavný dôvod, prečo celý obsah článku pokladám za celkom pomýlený, aj ked sa sanží autor byč verný Biblii, cituje verne a pod. /verím, že ssns ma za ato neodstrelí.../

Treba si uvedomiť, že Biblia je nielen slovo Božie, ale aj ľudské, totiž slovo Božie, ale prostredníctvom ľudí. A Boh týchto ľudí bral takých aký boli vo svojej dobe, so sojou kiultúrou, spôsobom vyjadrovania a pod. Preto je v Biblii, hlavne v Starom zákone, teda v dobe /možno tak povedať - v primitívnej fáze ľudstva, ktoré sa Boh postupne podujal prevychovať a pripraviť na svoje definitívne zjavenie cez Krista/  mnoho naozaj ľudského nánosu, antropomorfizmov, je tam prejavený typický spôsob vyjadarovania vtedajších Hebrejov /aj iných orientálnych nárofdov/, kto í v tej dobre s obľubou všetko pripisovali priamo Bohu, teda aj to, čo  v skutočnsoti boli druhoradé príčiny.

V skutočnosti to seriózna, triezva cirkevná teológia, ktorá sa s týmto problémom pasovala vidí asi takto:
Boh je dobrý, a on stvoril a tvorí všetko len dobré a dobro, vo všetkom sleduje teda dobro, a nikdy nie zlo. Teda šťastie, spásu, záchranu, obrátenie, milosť a pod. Avšak /ľudsky prorovnané/: podobne ako lekár musí operovať /a top bolí a vníma sa ľudom ako čosi zlé.../ aby zachránil, ako otec musí občas zakázať, potrestať, obmedziť a pod., tak aj Boh stvoril všetko v dokonalosti, v harmónii. Ak sa však vyskytuje kdesi zlo, to nikdy nemožno pripísať Bohu, to je iba Božie dopustenie...

On je Pôvodcom zákonov celého stvoreného bytia vo všetkých súvislostiach. No Jeho rozhodnutím stvoriť slobodné bytosti /anjeli, ľudia/, a to aj s možnosťou zneužiť svoju slobodu, a tak narušiť jeho božský poriadok v celom stvorenstve, Boh vlastne dopustil možnosť tohto neporiadku, disharmonie v stovrení, čím sa do sveta dostalo to, čo vnímame ako zlo. No nie je správne povedať, že Boh priamo toto zlo chce, On ho iba dopúšťa, pretože nechce donekonečna "odpratávať" náš neporiadok, ktorý vnášame do sveta svojim hriechom.

Skutočným zlom je len hriech, teda mravné  zlo. Toto zlo Boh určite nemôže chcieť, pretože to by bol vlastne sám proti sebe, pretože hriech je vedomé a dobrovoľné konanie proti Bohu... Boh však dodpúšťa slobodným bytostiam možnosť hrešiť. Následkom hriechu sa narušila rovnováha v stvorení, z čoho vznikajú mnohé javy, ktoré pociťujeme ako zlo. No treba to chápať ako dopustenie Božie, a nie ako jeho chcenie...  Fyzické zlo, ktoré si nevieme vysvetliť /zemetraseenie a pod./, a ktoré súvisí s prírodnými, či vesmírnymi javmi, nespadajú pod kategóriu morálneho zla, teda hriechu, ktoré by bolo možné pripisovať Bohu. Ak niekto teda nevinne, nechtiac zahynie následkom nejakej katastrofy, to nemožno hodnotiť ako "hriech Boha", to je Božie dopustenie. Boh dopášťa smrť, ale preto, lebo dáva nový život...

- Výroky, ktoré teda sú citované v článku a v komentároch v zmysle, že sa pripisujú Bohu, to je treba chápať ako literárne vyjadrenie, ktoré Boh tiež v Biblii dopustil v isteote, že rozumní ľudia /zrejme počítal s teologicky chápavými ľudmi v jeho Cirkvi... Aj pre toto je  je potrebná Cirkev, aby nevznikali takéto lapsusy vo vykladaní Biblie.../
 
Suma sumárom: Boh nie je Stvoriteľom zla. On stvoril iba dobro. Zlo vzniklo ako následok hriechu slobodných bytostí. Všetko ostatné /aj biblické výroky/ treba správne pochopiť a správne vykladať /nie doslovizmus, ale fundovaná cirekvná hermeneutiaka.../

Ssns, nehnevaj sa, že som sa tak vyjadril, ale vidím to naozaj tak.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Momonka v Úterý, 15. prosinec 2009 @ 21:09:11 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Bůh, který tvoří zlo - no jo, pro většinu křesťanů je to těžko stravitelné učení. Jednou si můj drahý choť připravil na shromko slovo na toto téma a citoval tam toho izajáše. Moc s tím však nepochodil. Také je třeba připomenout, že je to Bůh, kdo dosazuje vládce, tedy ty špatné i ty dobré, což některým rozum prostě nebere. Ďábel třeba za Ním přijde a řekne: Heleď, šoupni mi tam toho Hitlera a Stalina. Rád bych si prověřil věrnost tvých oveček, che che. Zdaliž všichni křesťané jsou opravdu Kristovi? Kolik z nich asi skloní koleno před hákovým křížem nebo srpem a kladivem? Ale bude to ve finále Bůh, kdo ďáblu vyhoví. Vždyť satan si vyprosil, aby nás ovíval jako pšenici. Tudíž sám od sebe neučiní nic. Ďábel funguje jako takový hromosvod - za všecko zlé může ďábel. Tak mocný ten satanáš opravdu není (to ho ani v nejmenším nepodceňuju, pač prevít, to on je). Ďábel není původcem zla, ďábel si tuto cestu jen vybral jako první, takže musela existovat již před ním a někdo ji musel stvořit. Z čeho by potom ten ďábel měl na výběr? Zlo jen tak "nespadlo z nebe" se satanem. Avšak Bůh není zlo. Ten faraon to je těžký oříšek. Ale pokud mám věřit, že je Bůh spravedlivý, pak proti faraonově vůli zřejmě nejednal, jen mocně znásobil to, co bylo v jeho srdci již nazačátku - určitý vzdor.
Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: Genuine v Středa, 16. prosinec 2009 @ 00:36:01 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
SSNS, uvědomil jsem si až nyní, na co jsi to vlastně poukázal.

Jestliže Bůh zjevil Izajášovi, že je to on, Hospodin, kdo tvoří zlo, pak z toho jednoznačně vyplývá, že je to on, Hospodin, kdo plánuje a organizuje nejen osobní tragédie jednotlivců, ale také teroristické útoky.

Jestliže je to opravdu on, Hospodin, kdo tvoří zlo, pak to byl právě on, kdo zařídil útok na budovy WTC v New Yorku.

Co tomu řeknou ateisté, až jim budeme svědčit o Bohu? A to já samozřejmě udělám, protože nemohu přece Boha zapřít a nemohu o něm říkat něco, co není pravda.

Hm? :-)))))Ach jo (Skóre: 1)
Vložil: ssns (summasapientianihilscire@gmail.com) v Středa, 16. prosinec 2009 @ 01:50:46 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Říkám to nerad, ale i u lidí, kteří se mnou více méně souhlasí, vidím, že se mi nepodařilo v článku objasnit, co tím myslím. Předpokládal jsem všeobecnou znalost něčeho, co tu prostě všeobecně známé není. Odeslal jsem tedy článek, který by snad měl pomoci vysvětlit tento. Zkuste prosím mít trpělivost a počkat. Tady musím stále dokola vysvětlovat, že jsem myslel něco jiného a je to kontraproduktivní. Pokud i pak bude někdo chtít o něčem mluvit, rád odpovím. Omlouvám se za tento mnou způsobený chaos. Dostal jsem se vlastní vinou do situace křesťana, který řekne, že nese svůj kříž. Někteří s ním souhlasí a řeší, jestli máme mít křížek na krku zlatý nebo stříbrný, další pak nesouhlasí a namítají, že Bůh je divný, když po nás chce, abychom všude nosili asi 50-tikilové závaží v podobě patibula.Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: poutnick v Středa, 16. prosinec 2009 @ 08:35:36 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Já vidím Boha jako dobro samo a stvořitele dobrých bytostí a věcí. I my jsme byli stvořeni jako dobří lidé k obrazu samotného Boha. To že zneužíváme své možnosti a svobodu ke zlému je náš problém a náš hřích.

Nevidím žádný rozpor ani ve Vámi uvedených citátech.
Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy (Skóre: 1)
Vložil: garwin (garwin@seznam.cz) v Středa, 16. prosinec 2009 @ 08:39:18 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
1. Janova 1, 5: A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.

Jonáš 4, 2: Modlil se k Hospodinu a řekl: „Ach, Hospodine, což jsem to neříkal, když jsem byl ještě ve své zemi? Proto jsem dal přednost útěku do Taršíše! Věděl jsem, že jsi Bůh milostivý a plný slitování, shovívavý a nesmírně milosrdný, že tě jímá lítost nad každým zlem.

Ozeáš 11,8 Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát, mohl bych tě, Izraeli, jen tak vydat? Cožpak bych tě mohl vydat jako Admu, naložit s tebou jako se Sebójímem? Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí.

1. Korintským 10,13 Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný: nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet, nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát.


Zjevení 2, 10b Buď věrný až na smrt, a dám ti vítězný věnec života.

Zjevení 12,11 Oni nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví. Nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti.

Žalmy 63,4 tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem.

Z uvedených veršů Písma dovozuji, že není pro člověka dobré nechat se ovládnout myšlenkou, že když Bůh tvoří a dopouští zlo, že je vše zbytečné a Bohu se již nedá sloužit ale jen útrpně čekat na konec. Úkolem křesťana není svědčit o podstatě a původu zla, ale kázat evangelium Ježíše Krista. On umřel za hříchy světa a každý, kdo uvěří v Něho, bude spasen. Námitky dle mého názoru vychází z mylných výchozích pozic humanistického antropocentrismu, který se domnívá, že může Soudce vesmíru zaškatulkovat a soudit. Iluze je to děsivá, vzhledem k omezenému poznání lidského stvoření a neschopnosti pochopit plně Boha. Sdělení Písma o tom, že zlé je od Boha je na stejné úrovni jako sdělení verše 1. Janovy 1, 5(viz výše). Zde se dostává ten, kdo nad tímto přemýšlí, do kontradiktorní situace zdánlivě vzájemně si odporujících výroků. Není férové to vyřešit tak, že se jedná o obraz, symbol a že to tak vlastně není. Protože potom by zlo bylo nestvořené, což je znak Boží existence. Nestvořené zlo, které by nějakým záhadným způsobem vždy čekalo, až mu Bůh dovolí, resp. dopustí se realizovat. Nevím do jaké míry by obhájci Bohem nestvořené varianty zla byli klidnější, kdyby se dozvěděli, že zlo není od Boha stvořené, ale pouze jím dopouštěné. Jeho na Bohu nezávislá existence uspokojí Vás smysl pro spravedlnost více než fakt, že i toto pochází od Boha a on nad tím má svrchovanou kontrolu? Mně to zní jako naprostá hrůza a v podstatě jako dualistické pohanství.

Biblické příběhy a biblické postavy to takto neřeší. Je evidentní jejich smysl a pochopení Boží vyvýšené svrchovanosti, kterou nám nepřísluší soudit, ale ke které můžeme dnem i nocí volat. To je to hlavní. A můžu být kalvinista nebo ne, nemohu popřít, že Bůh v celém Písmu volání svých dětí slyší a vyzývá k němu. Odmítnout toto s poukazem na to, že zlo je od Boha, je vzepřením se jasným pokynům a výzvám Božího slova. Ozeáš 11, 8 (viz výše) ukazuje, že Bůh má cit a prožívá lítost na zlem(Jonáš). Boží milosrdenství je větší než Boží spravedlnost(stíhá hříšníka do 4. pokolení ale milosrdenství činí tisícům těch, kdo se ho bojí). Biblicke postavy víry se nezabývali nějakou Boží vinou za zlo, ale vytrvale volali k Hospodinu o vysvobození ze zla. A to je slovo pro nás, Boží absolutní vláda nad zlem je ujištění, že zlo není samostatná veličina mimo Boží kontrolu a Bůh ji má jako další prvek svého plánu. Vyčítat Bohu koncentrační tábory, mučení a hlad v Africe je, pokud chceme být jako Job, legitimní. Ale jsme připraveni slovo od Boha k této věci? Třeba velmi praktické: jeď do Ugandy dělat pomocníka OSN v distribuci potravin.
Ke koncentračním táborům není lehké se vyjádřit. Než však připustit, že Bůh je zlý nebo snad bezmocný, raději to ponechám jako tajemství, na které možná dostaneme odpověd v nebi. Nemáme na to pochopit Boží moudrost a veliké utrpení a bolest řešit u počítače v bezpečí 21. století je velmi lehké. Stejně jako odsoudit Boha.

K tématu utrpení v koncetračním táboře napsal vězeň dvou koncentračních táborů Viktor Frankl knihu "A přesto říci životu ano". V Boha tam věřit nepřestal a svým způsobem dostal pochopení o smyslu života.  Knihu rozhodně doporučuji.

V životě se nemusí člověk bát. Zaslíbení 1. Korintským 10, 13 věřím, Bůh nevystavuje nesnesitelným zkouškám. Problém je spíše na straně člověka, který ani ve veliké bolesti není ochoten uznat hřích, činit pokání a přijmout Boží odpuštění či uzdravení.

Následování Krista pak přináší společenství s Bohem. A toto je cennější než všechno zdraví, peníze, množství přátel na světě. Proto je Boží milosrdenství lepší než život a v knize Zjevení Pán Ježíš žádá věrnost až do smrti.


Není mou úlohou zamýšlet se nad tím proč Bůh tvoří zlo. Mým úkolem je modlit se, aby ho ukončil a dal svou milost. Věřím, že až přijde plné zjevení Boží slávy pochopíme to ve smyslu tak, že výsledek je lepší než kdyby žádného zla nebylo. A jestli je Bůh světlo a není v něm tmy a je nejvýše dobrý, pak bez dopuštění dočasného zla, by výsledné vyšší dobro pramenící z překonání zla křížem Kristovým, neodpovídalo jeho povaze. Dopuštěním zla tedy nějakým, mně třeba nepochopitelným způsobem zamýšlí z toho vytvořit ještě větší dobro. Proč nevím. Vidíme jen v hádance. Ale věřím, že Bůh je láska, není v něm tmy a moudře řídí své stvoření a realizuje plán, aby na konci bylo tak, jak určil.  Zlo je etapa na cestě, na věčnosti ho nebude: Zjevení 21,4 a setře jim každou slzu z očí. A smrti již nebude, ani žalu ani nářku ani bolesti už nebude – neboť co bylo, pominulo....Re: Bůh jako stvořitel zla (Skóre: 1)
Vložil: reformovany v Středa, 16. prosinec 2009 @ 11:02:42 CET
(O uživateli | Poslat zprávu)
Ahoj ssns,

Díky zajímavý článek. To jak je Satan dokonale podřízen Bohu jasně vyplývá třeba ze začátku knihy Jób a že se zlo neděje nějak "Bohu za zády" vyplývá z celé řady míst v Bibli. Shodou okolností jsem minulý týden na toto téma dokončil článek o kterém uvažuji, že bych jej dal v lednu na Grano.


Zde jen připomenu ještě další zajímavé biblické verše, kde nám Pán Bůh osvětluje jak jedná:

Ez 32:31-32
Farao je spatří a potěší se vším tím hlučícím davem. Jsou skoleni mečem, farao i celé jeho vojsko, je výrok Panovníka Hospodina; šířil jsem jím svůj děs v zemi živých. uložen je farao i všechen jeho hlučící davem mezi neobřezance ke skoleným mečem, je výrok Panovníka Hospodina.


Současně ovšem v souladu s Biblí věřím, že Bůh je dobrý. Pokud nejsme pantheisté (a to bychom jako křesťané být neměli), tak proč nepřipustit, že v plánu dobrého Boha může být i zlo. Proč by v plánu dobrého Boha nemohlo být i něco opačného charakteru než má on sám? Právě vážnou chybou řady lidí je, že z charakteru stvoření usuzují na charakter stvořitele. Je to jako kdyby někdo podle toho, že ve Shakespearových dramatech jsou vrazi usoudil, že i Shakespeare byl vrah; samozřejmě úplně chybná úvaha.Těším se na další setkávání v diskusích

zdraví

reformovaný
Stránka vygenerována za: 0.70 sekundy